RC Praha Staré Město - profil klubu

O klubu

Rotary klub Praha – Staré Město se převážně zaměřuje na podporu organizací, které pracují s lidmi, jenž si nemohou sami pomoci. Mezi naše partnery patří např. Chráněné dílny Neratov v Orlických horách (www.neratov.cz), kde lidé s mentálním postižením vyrábí v keramické, košíkářské a tkalcovské dílně nádherné předměty určené k dennímu používání.

Dalším partnerem je www.modry-klic.cz , organizace provozující školu, chráněné bydlení a chráněné dílny pro osoby s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení. Modrý klíč sídlí v Praze 4 – Modřany. Naším posledním projektem bylo spolupodílení se na nákupu minibusu pro svážení klientů, který v soutěži mezi klienty Modrého Klíče dostal poetický název Modrý Mamut.

K organizacím, které dlouhodobě podporujeme je např. Sdružení pro ranou péči (www.ranapece.cz), Středisko vodících psů v Praze 5 – Jinonicích (www.vodicipsi.cz) nebo Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze (www.kjd.cz).

Klubová vlajka
Klubová vlajka