RC Třebíč - profil klubu

O klubu

Poprvé byl v Třebíči ROTARY KLUB založen v roce 1937, ale mohl působit jen do roku 1939, kdy byl za nacistické okupace rozpuštěn. Než se v krátkém poválečném období svobody mohl probudit k životu, bylo hnutí opět zakázáno.

Myšlenka Rotary se znovu objevila v Třebíči až v roce 1993. K realizaci však byla dlouhá cesta, více než dva roky usilovné práce a příprav byly potřeba k tomu, aby se myšlenka stala skutkem. Od samého počátku se klub snažil žít klubovým životem, pravidelně se scházet a být prospěšný svému městu, povolání i světovému společenství. Pravidelné týdenní meetingy se staly místem vzájemného myšlenkového obohacování, přátelského uvolnění i uzavírání nových přátelství. Postupně rotariáni navštěvovali jiné kluby a přijímali hosty a vždy se snažili něco pozitivního převzít.

Klub se od počátku zaměřuje zejména na benefiční činnosti. Jmenujme každoroční Vánoční benefiční koncert, několik ročníků benefičního koncertu Děti dětem, službu mládeži (krátko a dlouhodobé výměny studentů) a přátelskou spolupráci se zahraničními kluby RC Rothenburg o.d. Tauber a RC Torgau/Oschatz.

Členové klubu jsou velmi aktivní na úrovni distriktu. S aktivitami klubu plně koresponduje množství individuálních ocenění získaných členy klubu na poměrně malý počet členů klubu i dvě ocenění klubové činnosti.

Klubová vlajka
Klubová vlajka