RC Uherský Brod - profil klubu

O klubu

Počátky zakládání Rotary klubu v Uherském Brodě spadají do konce roku 2004. Rotary klub v Uherském Brodě byl založen slavnostním Charterem dne 10.12.2005. Slova našeho zakládajícího prezidenta Jiřího Rosenfelda vystihují hlavní předsevzetí klubu: „ Naše sdružení se ubírá v přátelské atmosféře. Jeho hlavním cílem je udělat něco dobrého pro region, pomoci, či něčím přispět jeho obyvatelům.“
Ve své činnosti klade klub důraz především na oblast pomoci rozvoji regionu, humanitární činnosti, služby mládeži a mezinárodní vztahy ( podporu celosvětovým projektům). Z akcí pro uherskobrodskou mládež je tu každoroční literární soutěž „JARO V REGIONU“ pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a studenty gymnázia. V uplynulých letech zpracovali žáci a studenti témata „Říká mi něco lidový kroj a folklórní tradice?“, „Jak jsem potkal J. A. Komenského“, „Je Schengenská smlouva brána jazyků otevřená?“. Všechny práce byly vydány ve zvláštním sborníku a všichni účastníci byli odměněni. Cílem této soutěže je probouzet vztah mladých lidí k regionu, ve kterém se narodili.
Úspěšný je také každoroční turnaj žákovských družstev v košíkové „MEMORIÁL MGR. MILANA LÁSKY“ pořádaný vždy koncem května.
Každý rok rozdává Mikuláš dětem mateřských škol hračky při mikulášské nadílce.

Snažili jsme se zviditelnit pohraniční region Kopanic velmi zdařilou akcí „NÁVRAT KE KOŘENŮM“, kterou připravil náš klub za účasti RC Kroměříž a RC Zlín na chalupě u Kubínů na vyškovských Bošáčkách v roce 2006. Od té doby se uskutečnily  další ročníky pořádané přáteli z RC Zlín a RC Kroměříž. Tradice pokračuje i v roce 2009 naším klubem pořádanými Návraty ke kořenům v září ve Vlčnovských bůdách.
Od roku 2007 výrazně podporujeme tříleté studium místní studentky na škole v Anglii. Dá se říci, že naše činnost je velmi různorodá. Chceme spolu se zahraničními rotary kluby pořádat prázdninové kempy a výměny studentů.
V roce 2009 jsme uspořádali ve dnech 17. - 18.dubna Distriktní shromáždění Distriktu 2240.
Rotariánský rok 2009-2010 je v našem Rotary clubu ve znamení pobytu studenta v rámci Long-Term Exchange Program. Náš student se jmenuje Timothy Jerome SAUBERS a pochází z města Brookfield ve státě Wisconsin v USA.
Jeden školní rok bude studovat na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Děkujeme pedagogickému sboru gymnázia a řediteli Mgr. Michalu Gergelovi za umožnění studia našemu studentovi. Jsme přesvědčeni že pobyt našeho studenta v rotariánských rodinách a na gymnáziu obohatí nejen jeho ale i nás všechny.
Tedy snažme se, aby byla naše předsevzetí naplněna a krásných zážitků a dobrých skutků přibývalo. Je nám ctí naplňovat stále živá slova Jana Ámose Komenského, která povznáší ducha člověka:„Aby všichni, kdož se narodili, byli vedeni ke všemu lidskému“.

Výšlap na Sokolí kameň- červen každý rok, akce pořádaná s RC Trenčín

Návraty ke kořenům - každoroční akce pořádané ve spolupráci RC Uh.Brod, RC Trenčín, RC Zlín a RC Kroměříž. Společenské setkání a společné zamyšlení nad tím odkud pocházíme a kam směřuje a jak to ovlivňuje nás a naše okolí.

Benefiční koncert - koncert pořádaný každoročně v čase Adventu. Výtěžek z benefičního koncertu je použit pro potřeby lidí v nouzi.

Kateřinský jarmark - pořádaný vždy v listopadu každý rok. Účast RC Uh.Brod zde a prodej výrobků dětí z Domova pro osoby se zdravotním postižením. Výtěžek z prodeje je vrácen dětem z DZP a výnos z darů je směřován na příspěvku do programu Polio+