Prodej vánočního punče III.

Správce projektu Ostrava International
Trvání 1. 11. 2015 - 22. 12. 2015

Již potřetí jsme společně s RC Ostrava prodávali charitativní punč neuvěřitelných 23 dní vkuse. Výtěžek nás naprosto ohromil!

Vánoční punč na ostravském Masarykově  náměstí

Tak jako každým rokem  se dva ostravské Rotary  kluby Ostrava International a Rotary klub  Ostrava  potkaly v jednom  prodejním stánku na Masarykově  náměstí .  Prodej jsme zahájili již první adventní  neděli 29. Listopadu  a pokračovali v prodeji každičký den až do 22.prosince.Tržby a výtěžek z celé akce nás mile překvapily. Poděkování patří všem, kdo se aktivně podíleli. Zvláštní dík skládáme  za neúnavnou práci a organizaci Zdeňce Friedlové a Janu Ženatému. Jan Ženatý, předseda RC Ostrava věnoval krom organizace i dalších 50 hodin svého času dopravě punče do stánku a přímému prodeji. Svým zpěvem a dobrou náladou obohatil všechny adventní neděle i guvernér distriktu Vladimír Adámek. U našeho stánku se zpívalo, hrálo na harmoniku i housle a pozvání neodmítli ani zrakově postižené děti, kterým dlouhodobě pomáháme.

Celkem jsme utržili přes 427 000 Kč, zisk 300 000 Kč jsme rozdělili mezi oba kluby. RC Ostrava International se rozhodl věnovat částku 100 000 Kč na projekt „ Bílá holubice“, který spojuje handicapované a zdravé tanečníky. Sdružení Bílá Holubice funguje již devátým rokem jako zastřešující organizace tanečního souboru.Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Zní motto spolku na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Bílá holubice.