nákup ďalekohľadu

Správce projektu Rožňava
Trvání 1. 12. 2016 - 13. 2. 2017
Odpracované hodiny 25
Hodnota projektu 48 445 CZK ~ 1 885 EUR

nákup astronomického dalekohladu

Projekt bol zameraný na nákup astronomického dalekohladu, ktorý je mozne bez
problémov vzhladom na jeho velkost a hmotnosť premiestniť aj na také miesta, kde
pozorovanie nebeských telies doteraz nebolo možné.

Odborné poradenstvo pri nákupe predmetu projektu zo strany zamestnancov Gemerského
osvetového strediska v Rožňave,ako sprostredkovatela medzi RCRožňavaa cieľovou
skupinou ktorá pozostáva zo všetkých záujemcou (detí (školákov), mládeže (študentov) a
dospelých), ktorí sa zaujímajú o astrológiu.

Rožňavská hvezdáreň už celé desaťročia ponúka svoje služby deťom, mládeži a dospelým
a to nielen formou besied, ale aj pozorovaním hviezd či už priamo v priestoroch hvezdárne
(besedy a pozorovania), alebo na školách (besedy)., Tento typ astronomického dalekohladu
ponúka široké spektrum využitia, o. i. aj možnosť pozorovania astrálneho sveta priamo na
školách, či kdekolvek v teréne.