VEČER NA PODPORU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE NEMOCNICE MOTOL - Předání dárků

10. 1. 2022 | Telč - satelitní klub Prague Golf

Poté, co proběhl velmi úspěšný charitativní večer, kdy se vydražením uměleckých předmětů věnovaných různými známými umělci podařilo shromáždit značnou výši peněžních prostředků, sešli se členové klubu Rotary Prague Golf – Non Golfers Welcome na shromáždění zaměstnanců & vedení kliniky ve fakultní nemocnici Motol při příležitosti předání těchto darů klinice.

Slova se ujali jak zástupci kliniky, zejména p. MUDr. HRDLIČKA – přednosta kliniky, primářka MUDr. Iva DUDOVÁ, ale i zástupci Rotary, MUDr. Ilja CHOCHOLOUŠ, bývalý guvernér distriktu Rotary 2240, Ing. Marie JEDLIČKOVÁ, prezidentka klubu RC PG – NGW. Vedle oficiálních zdravic vyjadřujících vděk a potěšení z darů však snad ještě důležitější upřímná radost, že dětští pacienti kliniky si pobyt v nemocnici budou moc i alespoň trochu zpříjemnit použitím darovaného sportovního náčiní, hudebních nástrojů, společenských her & materiálu pro rukodělnou tvořivou činnost.

V neformálních rozhovorech mezi účastníky nad bohatým občerstvením, které pro tuto příležitost připravily sestřičky & lékařky kliniky, zaznívala radost & naděje, že tato významná jednorázová akce nezůstane ojedinělým setkáním a že spolupráce mezi Rotary a klinikou bude i v budoucnu nějakou vhodnou formou pokračovat.

Nu, a protože setkání proběhlo v čase adventním, všichni zúčastnění si společně zazpívali několik koled.

Following the very successful Charity Evening, providing substantial monetary proceeds from auctioning artistic items donated by renown Czech artists, members of the Rotary Club Prague Golf – Non Golfers Welcome met with the officials & employees of the Children´s Psychiatric Clinic of FN Motol at the occasion of handing over the gifts resulting from the charitable event.

The meeting was addressed by the leading representatives of the Clinic, namely Dr. HRDLIČKA, the Head of the Dept., the Chief Dr. Iva DUDOVÁ, followed by the dignitaries of the Rotary Club – Ilja CHOCHOLOUŠ, Past District 2240 Governor & Club President Marie JEHLIČKOVÁ. Besides the official speeches expressing joy & gratefulness for the gifts, a paramount feeling of sincere happiness that the infant & adolescent patients of the clinic will have their lives slightly alleviated by means of access to sporting equipment, games, musical instrument & material for creative craft.

From the informal conversations over lavish refreshments, prepared for the event by the nurses & doctors of the ward, it became quite clear that the occasion should be a start of a long-standing relationship rather than being just a one-off & that collaboration should continue in any suitable form.

And as the event fell into Christmas time, the participants all joined in to carol singing.