Interact aj pre mladších členov

30. 11. 2010 | Distrikt 2240

Vedenie RI má záujem podporiť rast Interact klubov, preto sa rozhodlo znížiť vek spôsobilosti na členstvo v klube zo 14 na 12 rokov. V prípade, že príslušný Interact klub pôsobí na škole so žiakmi mladšími ako 12 alebo staršími ako 18 rokov, v súlade s novoprijatou stratégiou sa dokonca aj títo žiaci môžu stať členmi klubu.

Vedenie stanovilo tieto priority programu:

  • propagovať Interact prostredníctvom publikácií, videí, internetu a prezentácií na kluboch,
  • šíriť informácie o Rotary medzi členmi Interact klubov prostredníctvom distribúcie materiálov Rotary International, napríklad časopisov The Rotarian a Rotary Leader,
  • prideliť rotariánskych tútorov členom Interact klubov, pozývať členov Interact klubov na zasadnutia Rotary klubov, konzultovať s členmi Interact klubov vybrané celodištriktové projekty.

Legislatívna rada, ktorá v apríli zasadala v Chicagu, schválila opatrenia na vytvorenie stáleho výboru RI pre Interact a zriadenie piatej línie služieb. Služby novým generáciám, ako prejav uznania práce mladých dospelých podieľajúcich sa na dôležitých činnostiach.

predsedu Výboru RI pre Interact v roku 2009-10 Johna F. Birda, mladší členovia Interact klubov podporia budovanie novej línie služieb. „Rotary tak získa možnosť usmerňovať mladých ľudí už pri vstupe do dospelosti“.

z materiálov ústrednej redakcie RWMP
text: Ryan Hyland
preklad z anglického originálu: Ivan Belan, PDG