Výmena prezidentov v RC Banská Bystrica

8. 7. 2024 | Banská Bystrica

Je koniec júna, blíži sa koniec rotariánskeho roka a s ním sa končí funkčné obdobie prezidenta Rotary klubu Banská Bystrica. V piatok, 21. júna 2024 sa v reprezentačných priestoroch Benitzkého domu uskutočnilo slávnostné zasadnutie Rotary klubu Banská Bystrica. Prezident klubu Jaroslav Holeček bilancoval rotariánsky rok 2023/2024.

Slávnostné zasadnutie klubu bolo spojené s koncertným vystúpením virtuóznych umelcov, klaviristky Evy Varhaníkovej a huslistu Imricha Farkaša, ktoré celej slávnostnej akcii vtlačilo pečať nezabudnuteľnej atmosféry. Kultúrny zážitok neplánovane obohatil nemecký umelec - povrazochodec Oliver Zimmermann, ktorý prešiel po lane vo výške 14 m ponad banskobystrické námestie. Popri bilancovaní a koncerte boli odovzdané rotariánske ocenenia bývalým prezidentom klubu: Dominikovi Belkovi PHF s jedným zafírom a Stanislavovi Horváthovi PHF, ako aj  ocenenie, ktoré  udelila DG Katarína Čechová Rotary klubu Banská Bystrica - Cena Tomáša J. Baťu, ktorú prevzal prezident klubu. Prezidentovi klubu ďakujeme za jeho prácu, ktorú odviedol v prospech klubu. Novým prezidentom sa stáva Matúš Oľha. Novému prezidentovi klubu želáme veľa úspechov a všetko dobré v čele tohto úspešného klubu. Banská Bystrica, Jún 2024


Text a foto: © Peter Hladký