Pomoc pre Ukrajinu

1. 3. 2022 | Distrikt 2240

DG Jaroslav Šuranský prevzal záštitu nad organizovaním pomoci D 2240 pre Ukrajinu. Dňa 25. 2. 2022 menoval Františka Sisku z RC Košice Classic (kontakt: +421 949 120 512, siska.fero@gmail.com) koordinátorom pomoci D 2240. Monika Kočiová z RC Košice koordinuje zahraničnú pomoc (kontakt: +421 904 120 998, ua.aid.rotary2240@gmail.com).

Z informácií DG sa dozvedáte o aktuálnych  potrebách utečencov. Intenzívny je kontakt na Rotary kluby na Ukrajine. Zapojili sa viaceré dištrikty v Európe s ponukou materiálnej a finančnej pomoci. Príkladné nasadenie a nezištnú pomoc preukazujú naše kluby. Pribúdajú ponuky na dodávky liekov, hygienických potrieb, potravín, ubytovania a inej humanitárnej pomoci. Množstvo klubov v dištrikte prehodnotilo svoje projektové priority v prospech pomoci obetiam tejto strašnej tragédie. 

Rotary klub Košice Classic zriadil bankový účet. Príspevky môžu darcovia posielať na číslo účtu:

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4112 4258

Názov účtu: Rotary klub Košice

Vlastník účtu: Rotary klub Košice Classic

                       Hotel Slávia, Hlavní 63

                       040 00 Košice

                       Slovensko                       

Banka

SWIFT: TATRSKBX

Název banky: Tatra banka, a.s.

Adresa banky: Hodžovo náměstí 3, 811 06 Bratislava 1

Kód země: SK

Do poznámky uviesť - pomoc Ukrajine

Na základe rozhodnutia DG boli z rozpočtu dištriktu poukázané finančné prostriedky v sume 100 000,- Kč. Rotaract prispel sumou 20 000, Kč. Pridávajú sa kluby, iné právne subjekty a individuálni darcovia. Dňa 22. 3. 2022 k 22:00 hod. bolo poukázaných 220 717,- Eur.

O použití prostriedkov z účtu budeme pravidelne informovať.

 
Všetkým darcom ďakujeme.
 
Ladislav Gáll, DS
 
 
Vyhlásenie RI ku konfliktu na Ukrajine.
 

Je to tragické a trpké obdobie pre obyvateľov Ukrajiny a celého sveta.

V Rotary sme hlboko znepokojení situáciou na Ukrajine, stratami na životoch a humanitárnou núdzou. Pokračujúce vojnové činy proti Ukrajine nielen devastujú región, ale budú mať aj nepredvídateľné tragické následky pre ľudí v Európe a na celom svete.

Ako jedna z najväčších humanitárnych organizácií na svete sme mier postavili do centra našej globálnej misie. Pripájame sa k medzinárodnému spoločenstvu vo výzve na okamžité prímerie, stiahnutie ruských síl a obnovenie diplomatických snáh o vyriešenie tohto konfliktu prostredníctvom dialógu.

Za posledné desaťročie Rotary kluby na Ukrajine, v Rusku a susedných krajinách vyriešili nezhody medzi národmi a aktívne sa podieľali na projektoch budovania mieru, s cieľom podporiť medzinárodné porozumenie a pomôcť obetiam vojny a násilia.

Dnes sú naše myšlienky s našimi ukrajinskými priateľmi v  Rotary a všetkými ostatnými obyvateľmi na Ukrajine, ktorí sú postihnutí touto tragickou a človekom spôsobenou katastrofou. Rotary International urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomáhala a podporovala mierové úsilie pre ľudí v tomto regióne.