Nominace DG pro 2013/2014

9. 12. 2010 | Distrikt 2240

V souladu se Stanovami Rotary International a volebním řádem jmenoval úřadující guvernér distriktu Martin Timr nominační komisi pro výběr kandidáta na pozici guvernéra Distriktu 2240 pro rotariánský rok 2012 – 2013.

Současně vyzval všechny Rotary kluby Distriktu 2240 k tomu, aby po projednání na členské schůzce navrhovaly ze svého středu nebo z jiného Rotary klubu vhodné kandidáty na tuto pozici.

Uzávěrka nominací: 15. března 2011

Bližší podrobnosti v dopise guvernéra distriktu č. 6 (prosinec 2010).