Nové číslo časopisu Rotary Good News

15. 4. 2023 | Distrikt 2240

Letošní druhé číslo našeho časopisu Rotary Good News je věnováno především Rotaractu a spolupráci s rotariány.

Přináší zajímavý rozhovor se světovou prezidentkou RI Jennifer Jones, který poskytla našim německým kolegům na konferenci Rotaractu v Německu. Na světovém kongresu Rotaractu REM byla i delegace našeho distriktu. Přinášíme referát o PETS a Distriktním shromáždění, stejně jako zážitky DGE z Assambly v Orlandu. Kromě dopisů světové prezidentky Rotary, ředitele Nadace Rotary a našeho distriktního guvernéra se seznámíme se zážitky vyslaných i přijatých studentů dlouhodobých pobytů. Výměny mládeže se týkají i dva příspěvky DGE Kataríny Čechové. Inspirativní jsou aktivity jednotlivých Rotary a Rotaract klubů. Pozveme také na letošní světovou konferenci v Austrálii.

Více informací