Distriktní konference Rotaractu

1. 6. 2023 | Distrikt 2240
Distriktní konference D2240, která se konala v Broumově obsahovala i konferenci Rotaract clubů. Konference máme dvě ročně a jednou, jako je právě tato, je spojena s konferencí Rotary.
 
V rámci konference představily své projekty kluby z Bratislavy Danube, Brna, Hradce Králové, Martinu, Mostu a Zlína. Představil se nám také znovu obnovující Rotaract Prague. Karolína Nováková (DRS) poté prezentovala současný stav Rotaractu před zástupci Rotary klubů. Následovaly prezentace Boardu ohledně správy klubů a také ERICů o fungování v tomto rotariánském roce a představení akcí do budoucna.
 
Proběhly také volby na pozice DRR a ERICa pro Slovenskou republiku. Jaké bude složení na další funkční období 2023/2024?
 
DRR: Zina Škorňová
DRS: Karolína Nováková
ERIC CZ: Jakub Machovec
ERIC SK: Monika Petrášová
 
Kromě toho jsme také volili DRR pro funkční období 2024/2025, abychom měli naplánovanou budoucnost. Můžeme tedy oznámit, že se na tuto pozici zvolil Jakub Machovec.
 
Po volbách následovala volná diskuze na stmelovací aktivity, čerpání finančních příspěvků a také místo další Distriktní konference na podzim roku 2023. Po diskuzi jsme se přesunuli na představení výměnných studentů v našem Distriktu tento rok a večer jsme zakončili krásným gala večerem.