Promítání POLIO Bratislava

16. 9. 2023 | Distrikt 2240
Datum konání
18. 10. 2023, 17:30

Práve VY môžete pomôcť úplnému odstráneniu detskej obrny. Áno, môžete ukončiť utrpenie mnohých detí na svete.

Žiadne dieťa by nemalo byť vystavené ochoreniu spôsobujúcemu ochrnutie, ak sa mu dá predísť očkovaním. To je poslaním globálneho projektu Rotary International Polio Plus. Obrna je invalidizujúce a život ohrozujúce ochorenie spôsobené poliovírusom. Vírus sa prenáša z človeka na človeka a môže postihnúť miechu, čo spôsobuje paralýzu centrálneho nervového systému.

Československo bolo v roku 1960 vyhlásené za prvú krajinu na svete, ktorá sa zbavila obrny vďaka očkovaniu. Bohužiaľ, tento úspech nebol globálny. V roku 1985 začalo Rotary International projekt Polio Plus, prvú iniciatívu zameranú na globálnu eradikáciu detskej obrny prostredníctvom masového očkovania detí. Do roku 1988 prispelo Rotary viac ako 2 miliardami dolárov a venovalo nespočetné hodiny dobrovoľníckej práce na očkovaní viac ako 3 miliárd detí v 122 krajinách. Rotary prispelo k poklesu počtu prípadov detskej obrny o viac ako 99,9 percenta.

A Vy môžete pomôcť úplnému odstráneniu detskej obrny. Všetky krajiny zostávajú ohrozené rizikom prenosu vírusu detskej obrny, kým táto choroba nebude úplne znesená zo sveta. Preto je kľúčové udržiavať vysokú preočkovanosť detí proti obrne. Dosiahnuť, aby v žiadnej krajine nehrozila detská obrna, možno len zaočkovaním detí vakcínami proti obrne. Príďte diskutovať na túto tému s človekom, ktorý prekonal obrnu - rotariánom Basharom Asfourom z Jordánska. Bashar bude počas svojej cesty po Európe rozprávať svoj príbeh a pripomenie nám, že detská obrna predstavuje hrozbu pre všetky deti. Ak obrnu nevyhubíme, môže sa v nadchádzajúcich desiatich rokoch po svete objaviť až 200 000 nových prípadov ročne. Preto dôležité v tomto boji pokračovať. Spoločne môžeme dosiahnuť koniec obrny na svete. Basharova cesta má za cieľ zvýšiť povedomie a zhromažďovať finančné prostriedky na odstránenie detskej obrny raz a navždy.

Po prezentácii Bashara o tom, akým zničujúcim môže ochorenie na detskú obrnu, si ho môžeme všetci priblížiť prostredníctvom skvelého československého filmu „Už zase skáčem cez kaluže“ od režiséra Karla Kachyňu z roku 1970. Film bol natočený podľa rovnomennej knihy Austrálčana Alana Marshalla, pojednávajúcej o chlapcovi postihnutom detskou obrnou. Diskusia a premietanie filmu sa uskutočnia v Bratislave v stredu 18. októbra o 17:30 v kinosále zrekonštruovanej budovy Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Na mieste budete mať možnosť prispieť do Rotary fondu na odstránenie detskej obrny. Ak by ste sa nemohli zúčastniť osobne, môžete podporiť boj proti obrne príspevkom online https://raise.rotary.org/djozic_myjourneytoendpolio/fundraiser1  Každý Váš príspevok sa vďaka spolupráci s Nadáciou Billa a Melindy Gates ztrojnásobí a pôjde do Globálnej iniciatívy na eradikáciu detskej obrny (GPEI).

Partneri GPEI pracujú po celom svete na tom, aby dosiahli, že už nikto nemôže ochrnúť v dôsledku detskej obrny. Dnes je divoký poliovírus endemický len v ťažko prístupných oblastiach Afganistanu a Pakistanu. Tieto dve krajiny zatiaľ nezastavili šírenie endemického divokého poliovírusu. Obe krajiny sa snažia poskytovať očkovacie služby obyvateľom, monitorovať šírenie tohto ochorenia a spolupracovať pri očkovaní migrujúcich populácií cez spoločnú hranicu. Kým sa nepretrhne prenos poliovírusu v týchto krajinách, zostávajú všetky krajiny sveta ohrozené možnosťou zavlečenia vírusu detskej obrny, najmä zraniteľné krajiny s nedostatočnými verejnými zdravotníckymi službami a očkovacími programami, ktoré majú spojenie s endemickými krajinami.

GPEI tiež pracuje na posilnení systémov dozoru a očkovania, aby sa dosiahlo, že obrna naozaj zmizne a imunita proti vírusu sa posilní. Niektoré krajiny na svete už zažili opätovné vypuknutie detskej obrny. Medzi takéto ohniská sa môžu zaradiť aj krajiny, ktoré predtým dosiahli elimináciu divokého poliovírusu, keďže sú vystavené riziku opätovného výskytu vírusu v dôsledku dovozu z iných krajín. Preto je potrebné, aby dohľad nad chorobou a očkovacie programy pokračovali. Je nevyhnutné dosiahnuť ochranu detí pred hrozbou opätovného výskytu detskej obrny.

Vaša podpora v boji proti detskej obrne je kľúčová. Spoločne môžeme dosiahnuť to, že sa obrna stane minulosťou. Ďakujeme za vašu angažovanosť a ochotu pomôcť.

Více informací