Nový velvyslanec USA v ČR

30. 12. 2010 | Distrikt 2240

Prezident Obama jmenoval novým velvyslancem USA v ČR svého dosavadního zvláštního náměstka Normena L. Eisena. Stejně tak jako jeho předchůdci v této funkci, Richard W. Graber a William J. Cabaniss, i on je členem Rotary, konkrétně Rotary klubu Atlanta.

Je velmi pravděpodobné, že již 25. února se setká s účastníky Junior Ambassadors Days, druhé části společného dlouhodobého projektu Velvyslanectví USA v Praze a našeho Rotary distriktu 2240.

Stejně tak jako s jeho předchůdci, i s ním se patrně budeme setkávat i při dalších příležitostech.