Rotaract European Meeting Prague 2025

28. 1. 2024 | Distrikt 2240
Datum konání
23. - 26. 1. 2025

Co je Rotaract European Meeting? Jedná se o druhou největší akci, která se dá pod hlavičkou Evropského Rotaractu uspořádat. Tato akce se koná 3x do roka na různých městech po celé Evropě. Poslední eventy byly například 2022 Dublin (Irsko); 2023 Ghent (Belgie); 2023 Miláno (Itálie); 2023 Stockholm (Švédsko); 2024 Sofie (Bulharsko) a další plánované pro rok 2024 jsou Bukurešť (Rumunsko) a Lucembursko. Tento REM pojme kolem 300 ubytovaných osob a galavečera se může účastnit až 420 osob.

V našem Distriktu se tato akce konala třikrát: v letech 2000 a 2005 v Praze a poté v roce 2017 v Bratislavě. Jako Country Representative českého Rotaractu jsem posbíral mezi rotarakťáky podporu k takovéto akci v Praze a rád bych opět přiblížil Evropanům Prahu a celkově náš Distrikt. 

Cílem celé akce je primárně networking mezi lidmi, ale také kulturní osvěta z daného města a země. S mým týmem chceme tuto událost využít také k sociálnímu projektu, který by se v Praze odehrál. Dalším cílem akce je sblížení Rotaractu a Rotary a také přiblížení práce Distriktu 2240 jako takového. Zároveň chceme na akci oslavit dvě důležité věci. Rotary působí v České republice již od roku 1925 a právě na této akci chceme zahájit oslavy 100 let fungování Rotary v Česku. Spolu se stým výročím chceme také oslavit 25 let od uskutečnění prvního REMu v Praze.

Po několika měsících příprav se tak podařilo zvítězit na konferenci v Sofii s žádostí o organizování Rotaract European Meetingu v roce 2025! Tato akce byla předem posvěcená jak vedením Rotaractu, tak i také vedením Rotary Distriktu 2240. Schválený termín konání akce je 23. – 26. ledna 2025.

Tato akce se skládá ze tří části: konferenční část, kulturní část a networking.

  • V konferenční části budou zrealizovány společné workshopy s Rotary o zajímavých a důležitých tématech. Prostor bude nabídnut jak velkým projektům našeho Distriktu, tak i skvělým řečníkům. Na workshopy jsou vyhrazené 3 sály v hodinových blocích v maximální délce trvání 6 hodin. Dále proběhne velká konferenční část ERICa, tedy European Rotaract Information Centre, pod které náš Rotaract Distrikt spadá a jedná se o jedno z největších multidistriktních informačních center na světě.
  • V kulturní části si účastníci užijí Prahu v celé své kráse. Během tří dnů se plánují procházky po městě, aktivity spojené například se sociální organizací Pragulic, projížďka upravenou tramvají T3 Coupé, návštěva pražského pivovaru, participace na sociálním projektu a galavečer ve Slovanském domě.
  • Networking bude účastníky provázet celým děním události. Kdy jindy má tak velké množství lidí se setkat dohromady v krásné Praze? Navazování kontaktů by mělo stát v popředí všech, kdo si chtějí vzájemně pomáhat. Nejednou si rotarakťáci vyměnili mezi sebou nápady na projekty ve svých městech, které pak úspěšně implementovali.

Na akci se tedy očekává 300 účastníků ubytovaných v hotelu a až 100 dalších, kteří přijedou do Prahy na připravený program, nicméně budou ubytování dle svých představ a možností. Takto zaběhlý systém v ERICu již spolehlivě funguje mnoho let. Do přípravy organizace této události je nyní aktivně zapojených 8 lidí a v čase konání akce je plánováno zapojit dalších zhruba 20 lidí pro zabezpečení hladkého průběhu konference.

Celé téma REMu je neseno v královském duchu díky bohaté minulosti Prahy. S akcí můžete tedy narazit na hashtag #REMajestic, tedy naznačení, že akce bude majestátní!

Bc. Jakub Machovec, hlavní organizátor REMu