Mírová studia Rotary

1. 1. 2011 | Distrikt 2240
Datum konání
1. 1. 2011 - 1. 6. 2011

Příhlášky ke studiu v roce 2012-2013 budou od ledna 2011 ke stažení na portálu www.rotary.org. Nadaci Rotary musí být podány do 1. června 2011.

Vzdělání pomáhá míru a porozumění

Organizace spojených národů vyhlásila 21. září Dnem míru – je to tedy den výzvy k uzavírání příměří a k hledání nenásilných řešení sporů mezi národy; je to však  rovněž den upomínající nás o potřebě vnášet mír do našich domovů, obcí a škol.

Rotary kluby vždy pojímaly tuto výzvu k míru jako pobídku k hledání řešení existujících konfliktů a situací provázených nějakou formou násilí prostřednictvím projektů cílených na potřeby obce. Takových zdola vznikajících projektů probíhá celosvětově na tisíce. Carl-Wilhelm Stenhammar, předseda správní rady Nadace Rotary k tomu říká: „Od roku 1905 se Rotary kluby snažily na místní úrovni nebo mezinárodně učinit svět lepším a klidnějším pro jednotlivce, rodiny i obce, jak to bylo v čase možné“.

Rotary rovněž přispívá k lepšímu poznávání světa přímo tím, že budoucím tvůrcům politických rozhodnutí poskytuje nástroje k jejich „úsilí o mír“ na světové scéně prostřednictvím programu Mírových center Rotary. Od roku 2002 Rotary poskytuje každoročně až 100 komplexních stipendií pro získání magisterské úrovně vzdělání nebo profesního certifikátu v oboru studií odstraňování konfliktů a hledání cest k míru na šesti Mírových centrech Rotary při:

Bradfodské universitě ve Velké Británii
Queenslandské universitě v Austrálii
Mezinárodní křesťanské universitě v Japonsku
Salvadorské universitě v Argentině
Duke universitě a Universitě Severní Karoliny na Chapel Hill v USA
Chulalongkornské universitě v Thaisku
(v tomto případě se jedná o intensivní tříměsíční kurs pro odborníky ze státní a veřejné správy, občanských organizací a mezinárodních obchodních společností).

„Protože jen v tomto roce na světě probíhá více než 20 velkých konfliktů, potřebujeme více vzdělaných vyjednavačů míru zběhlých v řešení konfliktů“, říká Stanhammar. „Již teď se 516 absolventů Mírového programu Rotary podílí na přijímání potřebných rozhodnutí v klíčových pozicích ve vládách a organizacích na celém světě “.

Ve své nástupní promluvě v roce 2006 zhodnotil Richelieu Allison, oblastní ředitel Západoaftrické mládežnické sítě přínos studií na Chulalongkornské universitě takto: „Účast na Mírovém programu Rotary mi dala základ k tomu, abych se mohl věnovat významné výzvě předcházení mezinárodním konfliktům a vytváření předpokladů pro mír v budoucnu“.

Můžeme uvést i další významné absolventy Mírového programu Rotary:

Jan Němeček z Přerova
byl ve studijní skupině prvních absolventů tohoto Mírového programu Rotary. Studoval v letech 2002-2004 na Universidad del Salvador v argentinském Buenos Aires (jeho zážitky z té doby najdete ve starších číslech RGN).

Po absolvování programu pracoval na zastoupení Evropské komise ve Venezuele. V roce 2007 také například přednesl účastníkům Světového mírového kongresu Rotary v Salt Lake City příspěvek o konfliktech v Latinské Americe. Od roku 2008 pracuje pro zastoupení OSN (UN System/UNDP) v Dominikánské republice.

Zuzana Petovská z Bratislavy je čerstvou absolventkou tohoto studijního programu Rotary. Od února 2009 do letošního června studovala v Mírovém centru Rotary na The University of Queensland v Austrálii (vyslaná RC Košice, patronátní klub v Austrálii RC Goodna).

Dlouhodobě se věnuje problematice uprchlíků, v současné době pracuje v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Ženevě.

Kouame Remi Oussou z Pobřaží Slonoviny získal svůj magisterský titul na Mírovém centru Rotary při mezinárodní křesťanské universitě po studiu v letech 2007-2009. V současné době působí jako hodnotitel programu Odzbrojení, demobilizace a reintegrace agentury UNDP (Rozvojový program Spojených národů) v Bangui ve Středoafrické republice.

Brigitta von Messling z Německa, získala svůj magisterský titul na Bradforské universitě po studiu v letech 2004– 2006. Od roku 2006 pracovala jako zprostředkovatelka jednání v Kosovu v rámci projektu Integrační mediace Centra pro bezpečnostní studia, což je nezisková organizace zabývající se zlepšováním mezietnických vztahů v konfliktních oblastech.

Dilshad Jaff z Iráku získal profesní certifikát od Chulalongkornské univerzity v lednu 2009. Pracuje v mezinárodním týmu lékařů při Mezinárodním výboru Červeného kříže a školí chirurgy v Iráku jak jednat s obětmi válečných konfliktů a s těmi, kdo utrpěli otřes po událostech v kurdském městě Sulaimaniah.

William Payne z Kanady získal svůj magisterský titul na Mírovém centru Rotary při Salvadorské universitě po studiu v letech 2003 – 2005. Je členem Mezinárodní rady Mezinárodní mírové brigády a soustředí se na řešení nebezpečných situací. Jako člen Křesťanských mírových sborů vedl delegace vyjednávající o dosažení míru ve vesnicích vystavených násilí v Kolumbii.

Path Heang z Kambodže získal svůj magisterský titul na Mírovém centru Rotary při Queeenslandské universitě po studiu v letech 2002 – 2004. Nyní pracuje jako specialista pro mládež a dospívající v rámci UNICEF programu v Phonm Penhu, kde podporuje účast mládeže v programech posilujících rozvoj země a snižujících chudobu.

Osoby zajímající se o tento program mohou se žádostí o stipendium oslovit místní Rotary kluby. Úspěšný kandidát musí mít universitní vzdělání a alespoň tři roky praxe v mezinárodních agenturách, vládních úřadech, občanských organizacích nebo obchodních či akademických institucích. Předpokládá se rovněž schopnost prokázat zaujetí problematikou mírových řešení a mezinárodního porozumění dosaženými výsledky v dobrovolné práci, v akademické praxi nebo v profesionálním životě.

KONTAKT:
Petr Jan Pajas: +420 603 450 802 / petr,pajas@pasos.org
Sandra Prufer: +1(847) 866-3208 / sandra.prufer@rotary.org
Kiki Melonides: +1(847) 866-3134 / kiki.melonides@rotary.org