Dopis prezidenta RI - leden

1. 1. 2011 | Distrikt 2240

Ray Klinginsmith nabádá k prověření slabých i silných stránek našich klubů.

Otestujme sa!

Keďže sme v polovici nášho rotariánskeho roka, nastal ten správny čas na to, aby sme si preverili silné a slabé stránky našich klubov. Možno takáto výzva bude niektorým rotariánom pripadať zvláštne, ale ako inak zistíme, ako obstoja aktivity a program jednotlivých klubov v porovnaní s činnosťou iných klubov v príslušnom dištrikte – prípadne vo svete? Preto apelujem na všetkých rotariánov, nie iba na funkcionárov klubov, aby v januári venovali pozornosť aktivitám svojho klubu a vyhodnotili ich prínos.

Program oceňovania klubov prezidentom RI v roku 2010-11 (Presidential Citation program) bol navrhnutý tak, aby sa v rámci hodnotenia činnosti venovala náležitá pozornosť všetkým oblastiam služby. Špeciálne pripravený materiál slúži ako pomôcka pri posudzovaní jednotlivých aktivít a programov realizovaných vo väčšine klubov. Hodnotiace formuláre vypĺňajú prezidenti klubov, ktorí ich najneskôr do 31. marca 2011 odovzdajú guvernérovi dištriktu. V prípade nedodržania uvedeného termínu príslušné kluby nebudú môcť byť nominované na získanie prezidentských ocenení. Hodnotenia by mali byť zdieľané  všetkými členmi klubu, prezentované vo forme písomnej správy a prednesené na zasadnutí klubu.

Ak sa s prípravou  na uchádzanie sa o prezidentské ocenenie začne v januári, klub bude mať dostatok času na nápravu zistených nedostatkov vo svojej činnosti  do termínu odovzdania vyplnených formulárov, stanoveného na 31. marec. Vedenie klubov si zároveň isto všimne, že tento rok sa budú udeľovať nové prezidentské ocenenia so špeciálnym uznaním. Takéto ocenenia sú určené klubom s dobre vyváženými aktivitami vo všetkých oblastiach služby.

Tento rok odporúčam všetkým klubom, aby preskúmali aplikované praktiky a postupy a presvedčili sa, či v praxi skutočne uplatňujú najlepšie riešenia, alebo využívajú len štandardné prístupy. Každoročné hodnotenia našich klubov sú pre prax určite tým  najvýznamnejším prínosom  a preto chceme, aby sa do hodnotenia svojich klubov zapojilo ešte viac rotariánov, ako zvyčajne. Celý tento proces sa začína vyplňovaním pripravených hodnotiacich formulárov.

Veď ako inak by sme zistili, či sú naše kluby naozaj čoraz Väčšie, Lepšie a Odvážnejšie?

Ray Klinginsmith
prezident ROTARY INTERNATIONAL
preklad z anglického originálu:
Ivan Belan, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete ZDE