Redakční rada RGN

4. 1. 2011 | Distrikt 2240
Připomínky k projednání redakční radou RGN zašlete do 24.ledna.

Pravidelné jednání redakční rady našeho distriktního časopisu Rotary Good News se uskuteční 28. ledna 2011 v Praze. Připomínky k obsahu, grafické úpravě či distribuci časopisu, které navrhujete k projednání v této radě řídící chod redakčního týmu zasílejte nejpozději do 24. ledna 2011 na internetovou adresu goodnews@rotary2240.org.