Dopis prezidenta RI - březen

1. 3. 2011 | Distrikt 2240

Ray Klinginsmith vybízí k jednoduchosti a přímočarosti v našem počínání.

Snažme se o jednoduchost

Když jsem v roce 1961 vstupoval do Rotary, slýchával jsem od představitelů Rotary heslo “Rotary má být jednoduché”. Ta fráze byla ostatně součástí RI tématu na rok 1956-57! Ale s tím, jak za těch posledních 50 let Rotary rostlo co do počtu členů i co do počtu programů, začínala se ta jednoduchost stávat stále obtížnějším cílem.

Revidovaný Strategický plán RI pro léta 2010-13 s osvěžující jednoduchostí ukazuje cestu k zachování silného a životaschopného Rotary. Tři priority plánu jsou jasné a stručná jsou i vybídnutí k: 1) podpoře a posilování našich klubů, 2) zaměření se na naši humanitární službu a její posilování, a 3) zvýrazňování a zlepšování našeho obrazu v očích veřejnosti.

Je to opravdový strategický plán, protože každou z těch tří priorit doprovází seznam měřitelných cílů, k jichž dosažení je zase poskytnuta pomůcka usnadňující sledovat, jak se k nim blížíme. Přizpůsobujeme teď rozpočet RI, aby lépe odpovídal novým prioritám a snažíme se o vyrovnání priorit v rámci všech aktivit RI. Dokonce i rozhodující setkání v průběhu sletu RI, který se v roce 2011 koná v New Orleansu, budou rozvržena s ohledem na tyto tři priority. Nepřipustíme přece, aby na nový plán s tak jednoduše vymezenými prioritami sedal někde na polici v kanceláři prach!

Prosím, povšimněte si vzájemné nezávislosti oněch tří priorit. Po mnoho let již uznáváme skutečnost, že Rotary nemůže poskytovat příkladnou službu bez silných klubů a také, že kluby nemohou získávat a udržet nové velmi kvalitní členy bez významných projektů sloužících potřebným. Ona připojená třetí priorita znamená přiznání toho, že v moderním světě se Rotary potřebuje opírat o společnost, v níž působí, že potřebuje partnerské organizace a někdy i podporu vlád, aby mohlo uskutečňovat větší projekty a tím i vytvářet předpoklady pro vznik silnějších klubů.

Rotary se nyní pohybuje na světové scéně díky programu PolioPlus. Ale stále jsme především organizací vyrůstající zdola a naše síla závisí na zdraví našich klubů. Tři priority strategického plánu nám připomínají, že k úspěchu Rotary vede jednoduchý předpis: silné kluby, významné projekty sloužící kde je třeba a příznivý obraz v očích veřejnosti. Díky Paulu Harrisovi a dalším pionýrům Rotary je to právě tento jednoduchý předpis, který přináší výjimečné výsledky – a s nimi také lepší svět!

Ray Klinginsmith
prezident ROTARY INTERNATIONAL
překlad z anglického originálu:
Petr J. Pajas, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete ZDE