Distriktní konference 2011

13. 5. 2011 | Distrikt 2240
Datum konání
13. - 15. 5. 2011

Pozvánka guvernéra distriktu Martina Timra na distriktní konferenci.

 

Vážené rotariánky, vážení rotariáni, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Distriktní konferenci českých a slovenských Rotary klubů. Město České Budějovice se prostřednictvím organizačního týmu složeného z členů zdejšího Rotary klubu připravuje uvítat Vás, i hosty ze zahraničí, co nejdůstojněji při této vrcholné události našeho letošního rotariánského roku. K vytvoření příjemné atmosféry jistě přispějí i členové ostatních Rotary klubů jihočeského regionu.

Od pondělí 9. května bude mít široká veřejnost možnost seznámit se s posláním a aktivitami Rotary prostřednictvím expozice instalované ve vstupním prostoru rušného obchodního a společenského centra IGY, místa konání konference. V průběhu konferenčních dnů bude tato expozice rozšířena o panely seznamující s aktivitami českých a slovenských Rotary klubů, které dovezou s sebou jejich zástupci do Českých Budějovic.

Každý Rotary klub má možnost představit své aktivity textovým a obrazovým materiálem na samostatné desce z bílého plastu o rozměrech 1000 x 670 mm, tloušťka 3-4 mm, kterou můžete použít při dalších obdobných příležitostech. Dovoluji si Vás požádat o dodržení těchto rozměrů pro připravenou instalaci. Využijme této příležitosti. Ve středu 11. května vyjde v nákladu 28 000 ks zvláštní tématická příloha Deníku Jižní Čechy věnovaná výhradně Rotary. V pátek 13. května se uskuteční na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou závěrečný turnaj ROTARY GOVERNOR GOLF TOUR.

Jako významného a milého hosta konference uvítáme Petera Kröna (PRID 2001-2003), člena RC Salzburg (Rakousko, D-1920), který se před více než dvaceti roky podílel na návratu aktivit Rotary do tehdejšího Československa.

Prezident RI Ray Klinginsmith jmenoval Petera Kröna svým oficiálním zástupcem na naší distriktní konferenci. Mezi účastníky konference bude také koordinátorka RI pro podstatnou část distriktů v našem regionu označovaném jako RI zóna 19 Jozefa Poláková, PDG (RC Košice) a koordinátor public relations pro stejný region Petr Jan Pajas, PDG (RC Praha City). O účasti dalších významných účastníků a čestných hostů z oblasti veřejného života Vás budu informovat později v návaznosti na jejich potvrzení.

Konference bude zahájena 13. května v hotelu Malý pivovar pracovním programem vedení distriktu. Postupně tak bude zasedat Řídící výbor distriktu, Guvernérská rada a Poradní sbor guvernéra. Ke společnému jednání se sejdou také členové distriktních výborů pro mezinárodní spolupráci (ICCs) za účasti zahraničních hostů.

Pro účastníky konference, kteří přijedou do Českých Budějovic již v průběhu pátku jsme na večer od 18:30 hodin připravili operní představení Don Giovanni (režie Jiří Menzel) v historické budově Jihočeského divadla. Toto představení je rezervováno pro účastníky distriktní konference a naše přátele. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu a společně prožijeme krásný večer. Po skončení představení Vás budějovičtí rotariáni zvou na ochutnávku piva do vyhlášené pivnice Masné krámy.

V sobotu 14. května, po oficiálním zahájení konference, pozdraví účastníky a jejich doprovod primátor města České Budějovice pan Juraj Thoma. Na pracovní část konference naváže setkání s našimi zahraničními studenty, kteří si pro nás připraví krátký program, a dále s členy GSE týmu z Brazílie. Doprovod účastníků konference může strávit sobotní dopoledne prohlídkou zámku Hluboká nad Vltavou nebo návštěvou historického centra Českých Budějovic spojenou s exkurzí do pivovaru Budvar.

Odpolední program bude zahájen koncertem v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, který je součástí areálu gotického kláštera. Slavnostní část konference bude pak pokračovat opět v Bazilice (IGY centrum) přednáškou spisovatele Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D. (pseudonym Max Kašparů) jehož dílo je zaměřeno na duševní rozměr života. Následovat bude přátelské posezení za doprovodu hudby. Večeře bude podávána formou rautu.

U příležitosti distriktní konference budou uděleny guvernérem distriktu čestné odznaky k 20. výročí obnovení aktivit Rotary International na území Československa v rotariánském roce 1990/1991. Odznaky obdrží všichni tuzemští i zahraniční rotariáni, kteří v tomto období zakládali nebo pomáhali zakládat kluby a kteří jsou i v současné době aktivními nebo čestnými rotariány.

Vážení přátelé, těším se na Vaši návštěvu a věřím, že na konferenci přijedou zástupci všech klubů našeho distriktu. Členové Rotary klubu v Českých Budějovicích pracují s velkým nasazením, aby konference byla dobře připravena a všichni jste se u nás cítili dobře.

Váš

Martin Timr
guvernér distriktu