Dopis prezidenta RI - červenec

1. 7. 2010 | Distrikt 2240

Rey Klinginshmith se zamýšlí nad možností změn v programech RI

Aký je ten náš svet neuveriteľný! Pokroky v technológii, ktoré sa dnes dosahujú tak neuveriteľne rýchlo, neustále prinášajú mnohé zmeny v našom profesionálnom aj osobnom živote. No na druhej strane asi jedna tretina svetovej populácie ešte stále žije na úrovni životného minima a akékoľvek zmeny k lepšiemu v životnej situácií týchto ľudí sú v nedohľadne. Ich svet je absolútnym protikladom toho nášho. Táto skutočnosť je znepokojujúca.

Tak ako sa Rotary môže opierať o úspechy z minulosti, môže rátať aj so svetlou budúcnosťou. Mojou prvoradou úlohou vo funkcii prezidenta je zvýšenie životaschopnosti a vitálnosti Rotary klubov a vytvorenie podmienok na to, aby sa kluby úspešne realizovali aj napriek mnohým spoločenským zmenám. Považujem to za dôležitý úlohu, pretože práve jednotlivé kluby sú subjekty, ktoré poukazujú na problémy v spoločnosti a snažia sa ich zmierniť, a tým zmeniť svet k lepšiemu.

Slovné spojenie “Závan zmien“ bolo populárne a veľmi frekventované, keď som bol ako študent na štipendijnom pobyte Rotary v Južnej Afrike začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Znie to priam neuveriteľne, ale výraz, ktorý sa po prvýkrát verejne použil práve v mieste môjho pobytu – v Kapskom Meste, je aplikovateľný pre Rotary práve v čase, keď sme svedkami zmien v spoločnosti, ktoré určite podnietia niektoré zmeny aj v našej organizácii.

V súčasnosti sa v Rotary International už celkom udomácnila inovatívnosť. Je v našich silách prehodnotiť všetky naše programy a praktiky a nájsť spôsob, ako ich zlepšiť a zefektívniť za podmienky, že budeme naďalej skalopevne vyznávať naše kľúčové hodnoty. Verím, že mnohých rotariánov osloví možnosť prinášať podnety na zmeny a tiež zavádzať zlepšenia v rámci klubov a dištriktov.

Rotary žije a dýcha prostredníctvom viac ako 33 000 klubov. Práve vďaka klubom sa nám darí skvalitňovať život najmä tým, že BUDOVANÍM SPOLOČIENSTEV PREMOSŤUJEME KONTINENTY. Ak dokážeme pomôcť klubom, aby boli budúci rok väčšie, lepšie a výraznejšie, potom má Rotary najlepšie časy ešte len pred sebou. Máme šťastie, že sme rotariáni! Spolu sa môžeme pričiniť o to, aby bol svet lepší!

Ray Klinginsmith
Prezident ROTARY NTERNATIONAL
preklad: Ivan Belan, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete na www.rotary.org/president.