Dopis prezidenta RI - září

1. 9. 2010 | Distrikt 2240

Ray Klinginsmith se jako stý prezident RI zamýšlí nad posláním Rotary.

Bigger, Better, Bolder
aneb
Buďme větší, lepší a smělejší!

V tomto roce slavíme významné výročí Rotary! Je sice pravda, že Rotary klub v Chicagu zahájil svoji činnost již v roce 1905, ale první slet, první konvent Rotary klubů se konal v srpnu roku 1910 za účasti 60 rotariánů, kteří representovali 16 klubů. Naše historie, jako organizace sdružující Rotary kluby začíná právě tímto setkáním v roce 1910, a my tak jako sdružení právě teď vstupujeme do druhého století služby pro Rotary.

Všichni si přejeme, aby toto století služby bylo ještě úspěšnější, než to právě minulé. Proto je ten správný čas položit si otázky: Směřují naše kroky k dosažení takového úspěchu? Konáme správně? Máme jasnou vizi do budoucna? Když u nás zpíváme “Jak krásná jsi Ameriko”, jsme ještě schopni „dohlédnout za horizont let”?

Jako stý president Rotary věřím, že jdeme správným směrem. Našich 33 000 klubů je největší hodnotou Rotary a náš úspěch v příštích stech letech bude záviset na schopnosti našich klubů zachovat si svěžest a vitalitu. Jejich síla bude určovat naši šanci na úspěch!

Rada ředitelů RI přijala řadu opatření, kterými nabízí našim klubům v tomto roce více podpory. Jedním z nich je zřízení programu Rotary koordinátorů, kteří mají pomáhat distriktním guvernérům poskytovat klubům informace o projektech a osvědčených příkladech ze zkušenosti Rotary International.

Pevně věřím, že pokud pomůžeme našim klubům, aby byly lepší a smělejší, pak se také stanou většími – ať už proto, že na ně budou samotní rotariáni hrdější nebo proto, že potenciální příští členové klubů budou o Rotary lépe informováni. Proto je mým cílem pomáhat distriktním guvernérům, aby byly jejich kluby větší, lepší a smělejší!

Jak dobré je být v této době rotariánem! Společně můžeme toto století služby učinit ještě více vzrušujícím, než bylo to uplynulé!

Ray Klinginsmith
Prezident ROTARY INTERNATIONAL
překlad: Petr Jan Pajas, PDG

Více o aktivitách prezidenta RI Raye Klinginsmitha naleznete na www.rotary.org/president.