27. Benefiční ples

27. 2. 2020 | Jičín - Nymburk

V pátek 21. 2. 2020 se konal náš 27. Benefiční ples.

Jeho výtěžek činí 47.500,- Kč a bude předán Cílkově domácí škole Nymburk z.s. na pomoc žákům s vývojovou dysfázií.

Níže naleznete video z pořadu Regionální redakce ČT v Hradci Králové z předávání výtěžku našeho 26. Benefičního plesu Oblastní Charitě Jičín, Nízkoprahovému klubu pro děti a mládež Exit.

Více informací