Košicky maratón s Rotary

31. 8. 2020 | Košice
Datum konání
4. 10. 2020

RC Košice pod vedením prezidentky Denisy Sklenárovej Vančíkovej plánuje už tretí rok organizovať akciu "Košicky maratón s Rotary" pod gesciou svojho člena, zanieteného bežca a zakladateľa akcie Juraja Mička.

Tento ročník napĺňa hesla svetového prezidenta Rotary International (RI) – „Rotary otvára príležitosti“. Chceme dať príležitosť pre široké zapojenie bežcov a fanúšikov športu a Rotary zdieľať vzájomné priateľstvo, informovať o našich programoch a cieľoch, priniesť komunite príležitosť hodnotne a príjemne stráviť spoločne čas. Účasťou na medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach podporíme jeden zo základných cieľov RI - šírenie mieru a priateľstva vo svete.

Akcia spája a podporuje priateľstvo v športovom duchu, umožňuje aktívne zapojenie pri klasickom športe – behu. Pre začiatočníkov je pripravená kategória minimaratón a pre pokročilých bežcov sú to kategórie štafeta, polmaratón alebo maratón. Nejde len o beh, ale aj o spoločenské stretnutie, kultúrny program a dobrovoľnícku činnosť.

Prvé dva ročníky boli prioritne určené pre zahraničných výmenných študentov
s pobytom na Slovensku. Tento - už tretí ročník, za podpory guvernéra Rotary International Dištriktu Česko a Slovensko - Gabriela Vjeszta a vedenia dištriktu, je rozšírený aj o možnosť účasti rotariánov  a rotaractorov z celého dištriktu ako aj zo zahraničných partnerských rotary klubov.

Tešíme sa na spoločne strávený športový deň v duchu mieru a Rotary.

Pozor registrace končí 31.8.2020. Registrujte sa tomto emailu:
marathonrckosice@gmail.com.

Více informací