Vernisáž výstavy Eva Mináriková - Igor Minárik

24. 9. 2020 | Zvolen

Vernisáž výstavy 

Eva Cisárová Mináriková - Igor Minárik

                  TEXTIL TEMPERY

2.10.2020 o 17:00 hod.

Park zabudnutých susedov - "Galéria na Tehelnej", Zvolen (budova Klemo)

Kurátor výstavy Egon Gál

Výstava potrvá do 5.11.2020

 

Eva Cisárová-Mináriková
štúdium : SPŠT v Brne 1961-5,prof.Bohdan Mrázek, VŠVU 1966-72, prof.Peter Matejka. Pedagóg na VŠVU -ateliér Voľnej
textilnej tvorby 1989-2008. Autorsky väzebne tká tapisérie s citáciami fragmentov pozdnogotických gobelinov, neskôr transparentné tkanie a maľbotkanie, textilné knihy, objekty, miniatúry.
Igor Minárik
štúdium : SŠUP v Bratislave 1963-7,prof.Rudolf Fila, VŠVU v Bratislave 1968-74,prof.Peter Matejka
Z textu Rudolfa Filu :"....zvnútorňovanie procesom intimizácie vie integrovať i najnesúrodejšie prostriedky....."