Dar RC Jičín-Nymburk Nemocnici Nymburk

13. 4. 2021 | Jičín - Nymburk

RC Jičín-Nymburk věnoval na transparentní sbírkový účet Nemocnice Nymburk s.r.o. 36.000,- Kč

Jediným vlastníkem Nemocnice Nymburk s.r.o. je město Nymburk. Nemocnice vypsala v únoru v souvislosti s pandémií Covid-19 veřejnou sbírku na nákup přístrojů na podporu dýchání. V současné době je na sbírkovém účtu již 1.2 mil. Kč.

RC Jičín-Nymburk pořádá každým rokem benefiční ples s bohatou tombolou. Výtěžek plesu se každoročně pohybuje kolem 40.000 Kč a věnován vybrané dobročinné organizaci střídavě v okrese Jičín a Nymburk. Poslední ples proběhl v únoru 2020, těsně před celostátní covidovou uzávěrou a jeho výtěžek byl věnován Cílkově domácí škole z.s. v Nymburce na pomoc žákům s vývojovou dysfázií.

Letos se tradiční benefiční ples z důvodů celostátní uzávěry konat nemohl. Proto se členové RC Jičín-Nymburk rozhodli uspořádat sbírku mezi sebou a výslednou částku 36.000,- Kč věnovali na veřejnou sbírku Nemocnice Nymburk.

Více informací