Pomoc po ničivom tornáde

2. 7. 2021 | Zvolen

Členovia nášho  RC Zvolen zorganizovali zbierku a pripojili sme sa tak  k rotariánskej výzve RC Znojmo. Získané prostriedky budú použité na podporu a konkrétnu pomoc pre ľudí, ktorí  prišli po ničivom tornáde na Morave o svojich blízkych a o svoje domovy.  Prispievame sumou 1.100 EUR, ktorú sme poslali na účet RC Znojmo.