RC Brno - členové

Členové klubu

 • PhDr. Ludvík Belcredi
 • Ing. Radek Černý
 • Ing. Pavel Havlík
 • MUDr. Vladimír Holoubek
 • Georgios Ilias
 • Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
 • Ing. Bc. Tomáš Janeček
 • Ing. Miloslav Kala
 • Ing. Pavel Klement
 • Ing. arch. Radoslav Kobza
 • Mgr. Miloš Körösi, MSc.
 • Ing. Jaroslav Kovář
 • Ing. David Kromus, MSc. MBA
 • Michal Kuba
 • Ing. Ivoš Kupský
 • Ing. Pavel Kutálek
 • MUDr. Jan Machač
 • Ing. Blahoslav Maršálek
 • RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc.
 • Ing. arch Zdeněk Müller
 • Pavel Müller Jr., B.A, LL.M.
 • Ing. Miroslav Nováček
 • Ing. Vladimír Pazdera
 • Ing. Petr Peřina
 • Ing. Jan Pištělák, CSc.
 • Ing. Ondřej Sháněl, Ph.D.
 • Ing. Roman Sládek
 • Ing. Jiří Slezák, MBA
 • JUDr. Tomáš Šetina
 • Mgr. Jan Šmidrkal
 • Dr. Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D. MBA
 • Marek Turba
 • Ing. Bc. Alexander Turkovič
 • Doc. MUDr. Jan Válka
 • Emil Vařeka
 • Ing. Marek Vinter, MBA
 • Mgr. Wolfgang Wolfer
 • Mgr. René Zgažar

Čestní členové klubu

 • Ing. Jiří Beneš
 • Pavel Brdička
 • František Kokna
 • Mgr. Jiří Podlucký
 • MUDr. Jiří Rohan
 • Franz Schmidt
 • Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.