RC České Budějovice - činovníci

Prezident

Ing. arch. Jiří Brůha

Viceprezident

Mgr. Vladimír Kojan

Sekretář

Ing. Petr Chmel

Výkonný sekretář

Ing. Petr Chmel

Pokladník

Ing. Bohumír Puffer

Správce klubu

JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.

Služba mládeži

Ing. Pavel Fantyš

Profesní služba

Tomáš Halla

Mezinárodní služba

Ing. Pavel Hanzlík

PR a správa webu

Leoš Kubíček

Služba obci

Ing. Jan Kubeš

The Rotary Foundation

Ing. Jan Trsek