RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - profil klubu

O klubu

Motto klubu
*** Rozum, ušlechtilost, přátelství ***

Rotary klub Frýdek-Místek vznikl v roce 2001 s přispěním patronátního klubu RC Ostrava, jehož vznik se datuje do období 1. republiky. Ve Frýdku-Místku nikdy do té doby Rotary klub nebyl.

Mezinárodní uznání a přijetí do světové rodiny klubů Rotary International se mu dostalo o 2 roky později v r. 2003. V první dekádě činnosti to bylo zejména o hledání dalších přátel a partnerů klubu. Přítel Karel Čuba byl prvním presidentem klubu a spolu se členy-zakladateli (A. Chamrád, H. Kášová, manželé Čaplovi, L. Korč, A. Kuděla, J. Šebelík, ...) byli také motorem, který poháněl klub v prvních letech. Velikost klubu se stabilizovala na počtu cca 20-ti členů, kteří vyvíjeli pestrou činnost. Svými vlastními projekty se klub připojil k pěstování humanitárního ducha ROTARY - opakovaně finančně podpořil "Dům pokojného stáří" ve Fr.-Místku, "Pěvecký sbor Chorus Ostrava". Další finance pak věnoval k pomoci začleňování handikepovaných dětí z  Frýdecko-Místecka, pravidelně příspíval do celosvětové kampaně POLIO (vymýcení dětské obrny na všech kontinentech) a další drobnou charitou, benefiční aktivitou a další dobročinností podpořil tam, kde byla možnost, a kde bylo třeba. 

Za zmínku stojí i organizování výměnných studijních pobytů naší mládeže v zahraniči a zahraničních studentů u nás. Mnoha mladým jsme takto doslova otevřeli svět. 
Klub cca po 15-letech činnosti "zestárnul",  ale po krátkém stagnačním období (2018÷2019) s nízkým počtem členů přišlo oživení na jaře 2019. Klub přenáší těžiště své činnosti a pravidelné klubové schůzky se již konají zpravidla v Kopřivnici. Klub hledá nový program a nové lidi. Chce postavit pokračování své aktivity na mladších osobnostech z široké oblasti nejen ve Frýdku-Místku a v Kopřivnici, ale i v širokém regionu Podbeskydí - ve Štramberku, v Novém Jičíně, v Příboru, ve Frenštátě  a dalších měst a obcí Lašska, Valašska a Těšínského Slezska
Pravidelná klubová setkání s pestrým programem jsou páteří vnitřního života klubu. Jaký je to program je zřejmé z pozvánek na https://www.rotary2240.org/clenska-sekce/meetings.search/ .
Kontaktní informace o klubu jsou najdeš na stránce ZDE .

Klubová vlajka
Klubová vlajka