RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - setkání

Chystaná setkání

 • 29. 4. 2024, 16:30 hodin - Evropsky významná lokalita Natura 2000, Červený kámen, Kopřivnice

  Přednáška

  Mgr. Radka Krysová, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství, OŽP: Evropsky významná lokalita Natura 2000, Červený kámen v Kopřivnici - procházka s výkladem Mgr. Radky Krysové absolventkou přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Po ukončení studia pracovala ve Středisku ekologické výchovy při Domě dětí a mládeže Vila Doris Šumperk. Na počátku první mateřské dovolené (1997) se přestěhovala s rodinou do Štramberka. Tam začala docházet do Komise životního prostředí při městě Štramberku a brigádně vedla ekoprogramy pro mateřské a základní školy při Středisku ekologické výchovy Hájenka. Od března 2004 do ledna 2021 působila na úseku životního prostředí při Městském úřadě (MÚ) Štramberk. Od února 2021 pracuje na pozici vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přírody na odboru životního prostředí při MÚ Kopřivnice.

Proběhlá setkání

 • 22. 4. 2024, 18:00 - Zdravé město Nový Jičín

  Přednáška

  Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města Nový Jičín: Zdravé město Nový Jičín- Nový Jičín se díky projektu Zdravé město stal městem komunikujícím se svými občany a motivujícím je k zájmu o své zdraví i o své okolí. Umožnil jim také podílet se na rozhodování o rozvoji města. A inspiroval se mimo jiné i v Kopřivnici, která byla Zdravým městem ještě mnohem dříve. Díky Zdravému městu se podařilo založit Participativní rozpočet a postavit veřejnou knihobudku v parku, koše na discgolf nebo houpačku s výhledem na město. Byla zahájena tradice pravidelných diskuzí s občany nazvaných Veřejné fórum a Školní fórum, kde kdokoliv může navrhnout, co by mělo město realizovat, a pokud návrh získá dostatečnou podporu občanů, zabývá se návrhem zastupitelstvo města. Zdravé město také organizuje různé kampaně, jako třeba Do práce na kole nebo Ukliďme Česko, které přispívají k větší soudržnosti mezi obyvateli.

 • 18. 3. 2024, 16:00 - Regenerační den zdraví v Pržně

  Přednáška

  MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel Odborný léčebný ústav Metylovice: Informace o detašovaném pracovišti rehabilitace v areálu Náš svět v Pržně, prohlídka areálu, ukázka cvičení, vlastní cvičení a rehabilitace