RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - setkání

Chystaná setkání

Proběhlá setkání

  • 22. 4. 2024, 18:00 - Zdravé město Nový Jičín

    Přednáška

    Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města Nový Jičín: Zdravé město Nový Jičín- Nový Jičín se díky projektu Zdravé město stal městem komunikujícím se svými občany a motivujícím je k zájmu o své zdraví i o své okolí. Umožnil jim také podílet se na rozhodování o rozvoji města. A inspiroval se mimo jiné i v Kopřivnici, která byla Zdravým městem ještě mnohem dříve. Díky Zdravému městu se podařilo založit Participativní rozpočet a postavit veřejnou knihobudku v parku, koše na discgolf nebo houpačku s výhledem na město. Byla zahájena tradice pravidelných diskuzí s občany nazvaných Veřejné fórum a Školní fórum, kde kdokoliv může navrhnout, co by mělo město realizovat, a pokud návrh získá dostatečnou podporu občanů, zabývá se návrhem zastupitelstvo města. Zdravé město také organizuje různé kampaně, jako třeba Do práce na kole nebo Ukliďme Česko, které přispívají k větší soudržnosti mezi obyvateli.

  • 18. 3. 2024, 16:00 - Regenerační den zdraví v Pržně

    Přednáška

    MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel Odborný léčebný ústav Metylovice: Informace o detašovaném pracovišti rehabilitace v areálu Náš svět v Pržně, prohlídka areálu, ukázka cvičení, vlastní cvičení a rehabilitace