RC Jihlava - Projekty

Pořízení Motomedu pro DTS Jihlava
1. 3. 2017 | Jihlava

Pořízení Motomedu pro DTS Jihlava

Pořízení zdravotnické pomůcky Motomed Viva 2 light pro Denní a týdenní stacionář Jihlava

1. 5. 2016 | Jihlava

Zdrav. pomůcky pro Domácí hospic Vysočina

Nákup zdrav. pomůcek pro Domácí hospic Vysočina

Společný dar RC Traun a RC Jihlava
1. 1. 2014 | Jihlava

Společný dar RC Traun a RC Jihlava

Základní umělecké škole Jihlava

Společný dar RC Chemnitz a RC Jihlava
1. 1. 2014 | Jihlava

Společný dar RC Chemnitz a RC Jihlava

Občanskému sdružení Kaminek při Základní škole speciální Jihlava

Zdrav. pomůcky pro Domácí hospic Vysočina
1. 1. 2013 | Jihlava

Zdrav. pomůcky pro Domácí hospic Vysočina

Zdravotnické pomůcky pro Domácí hospic Vysočina

1. 1. 2008 | Jihlava

Vozík pro postiženého chlapce

Vozík pro Patrika Hutaře

1. 1. 2007 | Jihlava

Centrální pult pro Život 90

Centrální pult pro Život 90

1. 1. 2004 | Jihlava

Matching Grant No. 52878

Matching Grant No. 52878

1. 1. 2004 | Jihlava

Manuální dílny

Předání finančního daru v hodnotě 54.800,- Kč Pomocné škole pro žáky s více vadami Jihlava na provoz manuálních dílen.

1. 1. 2002 | Jihlava

Povodně 2002

Předání  25.000,- Kč na povodněmi postihnuté oblasti

1. 1. 2002 | Jihlava

Oxfordská kolej

Zaplacení kolejí v Anglii Oxford univerzita pro studenta P.Pazderku v hodnotě 41.500,- Kč

1. 1. 2001 | Jihlava

Kopírovací stroj

Zakoupení kopírovacího stroje v hodnotě 37.820,- Kč pro Mateřskou školu se speciálními třídami v Jihlavě.