RC Klatovy - činovníci

Prezident

Ing. Jaroslav Nejdl

Viceprezident

MUDr. František Musil

Sekretář

Ing. Jiří Stuna

Výkonný sekretář

Ing. Jiří Stuna

Pokladník

Ing. Miroslav Nedvěd

Služba mládeži

Ing. Josef Rubáš

The Rotary Foundation

Ing. Pavel Lyer