RC Klatovy - zprávy

Klatovy

Beseda s Ing. Lukášem Kroupou -

Tento rok jsme zahájili klubovou činnost velmi zajímavou besedou s Ing. Lukášem Kroupou.

Podrobnější informace

Klatovy

Vánoční bazar

Datum konání
10. 12. 2016

Výtěžek letošního Vánočního bazaru ve výši 101 604 Kć byl věnován na vybavení stacionáře Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Západní Čechy, která poskytuje provozuje v přízemí bývalého dominikánského kláštera denní stacionář, kde nacházejí uplatnění osoby s mentálním postižením ve věku od 18 do 45 let.

Podrobnější informace