RC Most - Projekty

Golfový turnaj v Bítozevsi
1. 6. 2023 | Most

Golfový turnaj v Bítozevsi

RC Most zahájil svým turnajem na 9ti jamkovém hezoučkém a zajímavém hřišti Bítozeves nový ročník golfové túry o zapůjčení guvernérského saka Rotary roku 2023-2024.

Golf pro Stebno - traktůrek
1. 7. 2021 | Most

Golf pro Stebno - traktůrek

Obec Stebno na Lounsku byla dne 24. 6. 2021 poničena řáděním přírodních sil. Původní názor, že i na severu Čech stejně jako na jihu Moravy řádilo tornádo, sice odborníci vyloučili, ale živel zanechal spoušť velmi podobnou. Náš Rotary klub Most je místně nejbližším klubem, a tak jsme se rozhodli nabídnout obyvatelům svoji pomoc. Využili jsme již tradičního golfového turnaje, který pořádáme vždy na hřišti v Bítozevsi (také na Lounsku, ale v místech neponičených bouří). Výsledkem je výtěžek 34 000 Kč od „golfistů a přátel golfu“ a dalších 23 000 Kč jsme nashromáždili na klubovém účtu z darů členů a přátel klubu.Díky osobnímu kontaktu člena RC Most Františka Kouteckého se starostou Kryr, pod něž Stebno patří, se dohodlo, že by jim z dlouhodobého pohledu pomohlo zakoupení multifunkčního zahradního traktůrku. František Koutecký, díky svým zkušenostem s technikou a vztahy s dodavateli této tehniky, zajistil dodání vhodného traktůrku.

Reklamní totem
1. 9. 2018 | Most

Reklamní totem

Vybudování reklamního totemu za účelem zvýšení informovanosti místního obyvatelstva o organizaci Rotary a o naší celosvětové akci „Konec obrny / End polio now“

Krušnohorské arboretum Paula Harrise
2. 10. 2017 | Most

Krušnohorské arboretum Paula Harrise

Výstavba zařízení na podporu přírodovědy určené pro žáky ZŠ, studenty středních škol i pro veřejnost.

Rotary Golf pomáhá
21. 4. 2017 | Most

Rotary Golf pomáhá

Rotary klub Most pořádá charitativní golfové turnaje. Tradice turnajů byla založena zahajovacím turnajem na golfovém hřišti 1. GC Most dne 21. 4. 2017.

Charitativní dražba na podporu klubu Rotaract
22. 10. 2016 | Most

Charitativní dražba na podporu klubu Rotaract

Charitativní dražba předmětů, které věnovalo STD CSP Litoměřice (Jindra Vinkler), Tiskárna K&B (Petr Heger) a Petr Havlík.

1. 9. 2015 | Most

Obědy pro děti

Na základě žádosti učitelky 4. ZŠ v Mostě pí. Mgr. Chodlové jsme po dva školní roky několika dětem 1. stupně, jejichž rodinná a sociální situace neumožňovala stravování dětí ve škole, platili obědy.

Mezinárodní Rotary tábor
30. 6. 2008 | Most

Mezinárodní Rotary tábor

Rotary tábor byl zaměřen na poznání přírodního, historického a společenského prostředí v Ústeckém kraji. Proběhl ve dnech 30. 6. 2008 až 11. 7. 2008

Strojní vybavení chráněných dílen
1. 6. 2008 | Most

Strojní vybavení chráněných dílen

Pořízení strojů a příslušenství pro chráněné dílny Keramika, Kartonáž a Údržba a montáž o.p.s. Energie Meziboří.

6. 9. 2005 | Most

Humanitární pomoc rodině posti

Plano Sunrise RC (USA/Tx), který poskytnul RCM finanční pomoc po záplavách v Polabí v r. 2002, byla nabídnuta podpora při pomoci rodinám, které se přestěhovaly do Texasu po přírodní katastrofě v Luisianě.

1. 5. 2005 | Most

2009_Kostel Sv. Jakuba v B. Sv

Dominantou Bedřichova Světce (obec Bělušice), je románsko-gotický kostel sv. Jakuba (půdorys cca 12 x 18 m), který byl v 1. pol. 13. stol. součástí šlechtického dvorce. Celé okolí bylo od 60. do 80. let 20. stol. archeologicky prozkoumáno a zdokumentováno. Počátek stavby spadá do pozdně románského období (po r.1230). Přestavěn byl po r. 1270 v ranně gotickém slohu. Věž byla přistavěna na přelomu 15. a 16. stol. K vnitřní výzdobě patří křížová klenba a cenné gotické fresky ze 14. stol. Předsíň je renesanční (16. stol.).