RC Nitra - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Máme šťastie, že môžeme pomáhať druhým.... Druhý človek je dar.

Ciele činnosti RC Nitra :

1. Podporovať myšlienky ROTARY International - služba mestu, blížnemu, regiónu, spoločnosti a klubu.

2. Členovia klubu rozvíjajú vzájomné priateľské vzťahy ako jednu z foriem pomoci blížnemu a vzájomného spoznávania sa. 

3. Členovia klubu presadzujú vo svojom osobnom a procovnom živote vysoké morálne hodnoty a profesionalitu. 

4. Klub a jeho členovia podporujú myšlienky medzinárodného zblíženia ľudí dobrej vôle bez ohľadu na rasu, náboženské alebo politické presvedčenie.

Rotary klub: Nitra

Krajina/Country/: Slovenská republika /Slovak Republic/

Založený /Founded/: 1995

Charta RI udelená /Chartered/: 27. 7. 1995

Predstavenstvo pre rok /Club Board/: 2022 – 2023

Prezident /President/: Dana Peškovičová

Budúci prezident /President Elect/: 

Bývalý prezident /Past President/: Michal Poništ

Sekretár /Secretary/:  Ladislav Gáll

Výkonný sekretár /Executive Secretary/ : Anton Tóth

Pokladník /Treasurer/: Pavol Szabo

Správca klubu /Sergeant-at-Arms/: Robert Plevka

Služba mládeži /Youth Service/: Anna Havranová

Mezinárodná služba /International Service/: Ivan Košalko

Nadácia Rotary/The Rotary Fundation/ : Ivan Košalko

Hovorca klubu /Public Relations/: Jaroslav Dóczy

Správca webovej stránky/Club Webmaster/: Michal Poništ

Správca webovej stránky/Club Webmaster/: Robert Plevka

Miesto konania/Meetings/ : Pondelok /Monday/, 18.00 hod., týždenne /Weekly/Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra

Bývalí prezidenti /Past Presidents/: Alexander Brányik (1995/1996), Ladislav Hetényi (1996/1997), Róbert Plevka (1997/1998), Štefan Hulín (1998/1999), Ivan Košalko (1999/2000), Jaroslav Dóczy (2000/2001), Jiří Stoklasa (2001/2002), Vladimír Vondrák (2002/2003), Karol Pieta (2003/2004), Anton Tóth (2004/2005), Ľubomír Holejšovský (2005/2006), Pavol Galo (2006/2007), Libor Vozár (2007/2008), Peter Grafenau (2008/2009), Ladislav Tatár (2009/2010), Gabriel Tuhý (2010/2011), Kamil Lacko-Bartoš (2011/2012), Ladislav Hetényi (2012/2013), Anton Tóth (2013/2014), Juraj Jakubička (2014/2015), Róbert Plevka (2015/2016), Ladislav Gáll (2016/2017), Anna Havranová (2017/2018), Daniel Hetényi (2018/2019), Ivan Košalko (2019/2020), Jaroslav Dóczy (2020/2021), Michal Poništ (2021/2022)

Paul Harris Fellows: Norbert Beňuška (2002), Alexander Brányik (2003), Ladislav Hetényi (2003), Ivan Košalko (2004), Róbert Plevka (2005), Robert Bečica (2006), Anton Tóth (2006), Peter Grafenau (2009), Robert Bečica * (2009), Karol Pieta (2010), Robert Bečica** (2011), Jiří Stoklasa (2013), Ľubomír Holejšovský (2014), Robert Bečica *** (2015), Ladislav Tatár (2016), Anna Havranová (2017), Robert Bečica **** (2017), Ladislav Gáll (2018), Vladimír Vondrák (2019), Robert Bečica ***** (2019), Daniel Hetényi (2020), Kamil Lacko - Bartoš (2021), Jaroslav Dóczy (2022), Ladislav Gáll * (2022)

Cena Tomáša Baťu: Jaroslav Dóczy (2006), Anton Tóth (2009), Robert Bečica (2014), Milan Waldner (2014), Ján Viliam Miklík (2016), Gabriel Tuhý (2017), Július Binder, nerotarián (2018) Ladislav Gáll (2019), Róbert Plevka (2019), Jiří Stoklasa (2020), Ladislav Hetényi (2021), Ivan Košalko (2022), Karol Pieta (2022)

Adresa pre doručovanie (Address): Rotary klub Nitra, Svätourbanská 37, Nitra, 949 01, Slovenská  republika

Klub pri zakladaní (Sponsor Clubs): RC Banská Bystrica Číslo bankového účtu (Bank Account): 79738162/0200 IČO klubu: 355 93 806

RI číslo klubu: 30963

Klubová vlajka
Klubová vlajka