RC Nitra - Projekty

RC Nitra pomáhal
1. 9. 2023 | Nitra
Vybavenie kancelárie COMIN v Nitre
1. 9. 2022 | Nitra

Vybavenie kancelárie COMIN v Nitre

Rotary Club Nitra daroval kancelárii COMIN v Nitre kancelárske stoly, okrúhle stoly, stoličky, kontajnery k stolom v celkovej sume 2 000,- Eur.

Spolu proti pandémii-germícídne žiariče pre školu
1. 10. 2021 | Nitra

Spolu proti pandémii-germícídne žiariče pre školu

V súčasnosti nás už druhý rok trápi celosvetová pandémia vírusu Covid-19 a aj náš klub sa snaží aktívne zapojiť do boja proti tomuto ochoreniu. Jednou z oblastí, kde sa pandémia výrazne negatívne podpisuje, je vzdelávanie detí. Školy sa opakovane zatvárajú a kvôli karanténe je študijný proces často prerušovaný. Komplikovaná je najmä výučba zdravotne ťažko postihnutých detí, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup a viac starostlivosti.RC Nitra opäť podal pomocnú ruku a Spojenej škole internátnej v Nitre prispel na zakúpenie germicídnych žiaričov do učební. Uzavreté germicídne žiariče umožňujú čistiť vzduch od baktérií a vírusov aj za prítomností ľudí v dezinfikovanom priestore. Zariadenia sú bezpečné, jednoduché na obsluhu a ich mobilné prevedenie umožňuje presúvanie medzi učebňami a tým efektívnejšiu ochranu študentov i učiteľov počas výučby.  Celkový náklad na 4 zariadenia bol takmer 2000 Eur a financovanie sme zabezpečili v súčinnosti so školou aj s použitím príspevkov z 2% z daní.So Spojenou školou internátnou náš klub spolupracuje už niekoľko rokov. Pripravili sme a realizovali niekoľko úspešných projektov, ktoré pomáhajú skvalitňovať služby poskytované hendikepovaným deťom.

RC Nitra pomáha Pacientskej poradni
1. 9. 2021 | Nitra

RC Nitra pomáha Pacientskej poradni

V roku 2021 vznikla v spolupráci o.z. NIE RAKOVINE a Fakultnej nemocnice Nitra pacientská poradňa pre onkologických pacientov, kde bývalí pacienti pomáhajú a radia súčasným pacientom, aby sa vedeli lepšie vysporiadať s úskaliami onkologických ochorení a postupne nad chorobou zvíťaziť. Keďže bývalí pacienti poradenskú činnosť vykonávajú ako dobrovoľníci, rozhodli sme sa im aj našim príspevkom pomôcť zabezpečiť plynulý chod poradne.Sme radi, že sa náš klub môže podieľať na ďalšom úspešnom projekte v spolupráci v FN Nitra, kde sme mali možnosť pomáhať aj v uplynulých rokoch.

RC Nitra pomáha v pandémii
1. 2. 2021 | Nitra

RC Nitra pomáha v pandémii

V nitrianskej fakultnej nemocnici budú pacientom i zdravotníkom slúžiť tri nové dezinfekčné stojany. Zdravotníckemu zariadeniu ich daroval Rotary Club Nitra.

RC Nitra sa zapojil do výzvy "Nitra versus korona"
20. 4. 2020 | Nitra

RC Nitra sa zapojil do výzvy "Nitra versus korona"

Nitra versus korona - rozhovor Rotary klub Nitra

Verejné ohnisko a oddychový priestor
1. 10. 2019 | Nitra

Verejné ohnisko a oddychový priestor

Verejné ohnisko a oddychový priestor vybudovaný z dištriktného grantu a s prispením mesta Nitra.

Stoličkový výťah na presúvanie vozíčkárov
1. 9. 2019 | Nitra

Stoličkový výťah na presúvanie vozíčkárov

RC Nitra prispel hendikepovaným deťom

Výmenní študenti opäť v Budapešti 2019
16. 4. 2019 | Nitra

Výmenní študenti opäť v Budapešti 2019

RC Nitra spolu s výmennými študentmi zorganizoval trojdňový výlet do Budapešti. Štrnásti  študenti z Rotary klubov Nitra, Nitra – Harmony, Dunajská Streda, Martin, Bratislava, Bratislava International, Malacky golf, Košice, Košice Clasic, Trenčín Laugaricio a RC Ostrava International zahájili prehliadku metropoly návštevou budovy Parlamentu a korunovačných klenotov. Pamätník na brehu Dunaja venovaný obetiam maďarského holocaustu sme navštívili v práve v pamätný deň. Nasledovali významné chrámy, historické budovy, pamätníky  v centre mesta: Bazilika sv. Štefana, Námestie osloboditeľov,  cukráreň Gerbaud, synagógu a kaviareň New York. Študenti si výlet užívali, počas pešej prehliadky si spievali svoje národné a slovenské piesne.  Postupne sa k nám pridávali aj výmenní študenti, ktorí sú na pobyte v dištrikte Maďarsko.  Takže výletníkov sme mali cez dvadsiatku. Nálada bola výborná. Popoludní sme sa presunuli na budínsku stranu mesta. Navštívili sme Rybársku baštu a podvečer sme počkali na západ slnka s panorámou Parlamentu a dunajských mostov. Druhý deň sme navštívili budovu Opery a Námestie hrdinov. Niektorí študenti sa kúpali v  historických Szécsényiho kúpeľoch, ďalší sa člnkovali a pozreli si kaštieľ Vajdahunyad. Potom sme sa presunuli historickým metrom M1 na Dunajské korzo, námestie Vigadó a k Veľkej tržnici. Prešli sme pešo most Oslobodenia a študenti vyšli na horu Gellért. Prezreli si Pamätník oslobodenia a Citadelu. Cestou naspäť sme si ešte navšívili slávne kúpele Gellért. Večerný program sme venovali návšteve Rotary klubu Budapešť – Tabán. Privítal nás  guvernér dištriktu 1911 a prezident klubu. Prekvapením večera a zlatým klincom bola produkcia študentov, ktorí zaspievali slovenský hit a maďarskú ľudovú pieseň. Po návšteve sme sa presunuli kultovou električkou č. 2 na miesto ubytovania. Výlet sme zakončili návštevou Margitinho ostrova. Prialo nám počasie, peši sme prešli viac ako 30 kilometrov. Študenti  z Kolumbie, Brazílie, Argentíny, Taiwanu a Spojených štátov spoznali európsku metropolu s pulzujúcim životom, s množstvom historických pamiatok a atrakcií.

Knižničky pre Nitru
1. 2. 2019 | Nitra

Knižničky pre Nitru

Rotary club Nitra úspešne zrealizoval ďalší projekt pre obyvateľov a návštevníkov Nitry s názvom Sihoťské knižničky. Knižničky sú umiestnené v mestskom parku v príjemnom prostredí v blízkosti lavičiek a sú k dispozícii pre všetkých, ktorí si radi vezmú do rúk knihu a prenesú sa do sveta fantázie. Menšia knižnička, ktorá bola ihneď po otvorení obklopená najmenšími, patrí deťom, vo väčšej si nájdu čítanie všetky generácie. Prvé knihy do knižničiek venovali členovia Rotary clubu Nitra. Okoloidúci si ich môžu vziať domov a po prečítaní vrátiť späť, poprípade priniesť aj svoju vlastnú knihu a podeliť sa s ňou s ostatnými. Slávnostné odovzdanie projektu verejnosti sa uskutočnilo 29.3.2019. Projekt podporilo mesto Nitra.

RC Nitra sadil stromčeky
22. 4. 2018 | Nitra

RC Nitra sadil stromčeky

RC Nitra sadil stromčeky.

Ďalší defibrilátor pre verejnosť
14. 2. 2018 | Nitra

Ďalší defibrilátor pre verejnosť

Motto . „Niekedy stačí málo a pomoc môže pre niekoho znamenať rozdiel medzi životom a smrťou“.