RC Nové Zámky - Kontakt

Kontaktní údaje

Kontaktní adresa, místo setkání

ROTARY KLUB Nové Zámky, o. z., Hotel Stardust
Komárňanská 3
940 02
Nové Zámky
Slovenská republika
Klubový e-mail marjozko@gmail.com
IČO 420 51 312

Bankovní účty

ROTARY KLUB Nové Zámky

Č. účtu 6627714004/1111
IBAN SK09 1111 0000 0066 2771 4004
SWIFT UNCRSKBX