RC Ostrava - činovníci

Prezident

Ing. Jan Chalupa

Viceprezident

Ing. Vladimír Adámek

Sekretář

Ing. Aleš Krajina

Výkonný sekretář

Ing. Jan Ženatý

Pokladník

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.

Správce klubu

Doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.

Služba mládeži

Ing. Michal Holiš

Mezinárodní služba

Ing. Jaroslav Zajíc, CSc.

PR a správa webu

Ing. Michal Holiš

PR a správa webu

Jaromír Krišica

Služba obci

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.

The Rotary Foundation

Mgr. Lukáš Mrázek