RC Ostrava - činovníci

Prezident

Ing. Jiří Hrček

Viceprezident

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.

Sekretář

Ing. Aleš Krajina

Výkonný sekretář

Ing. Jan Ženatý

Pokladník

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.

Správce klubu

Doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D.

Služba mládeži

Ing. Michal Holiš

Služba mládeži

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Mezinárodní služba

Ing. Jaroslav Zajíc, CSc.

The Rotary Foundation

Mgr. Lukáš Mrázek