RC Písek - setkání

Chystaná setkání

Nebyly nalezeny žádné informace o chystaných setkáních.

Proběhlá setkání

 • 5. 6. 2023, 19-20 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Tomáš Veselý: Tomáš nás informoval o předběžném programu kempu "Biking and Hiking". Kempu se účastní Laia Medrano Pulido ze Španělkska, Igor Petek z Chorvatska, Silvia Locatelli z Itálie, Lita Susanna Yli-Kuha z Finska, Ada Senoglu z Turecka, Carolina Cabanita Rafael z Portugalska, Louis Cauliez z Francie a Bogusz Szabat z Polska. Předběžný program je následující: 15.7. přílet, od 19 hodin prohlídka Písku, společná večeře 16.7. cyklovýlet 17.7. ukázka jízdy na "vysokém kole", cyklovýlet, od 19 hodin prezentace studentů v hotelu Biograf 18.7. Praha 19.7. cyklovýlet, večer Laser aréna 20.7. cyklovýlet 21.7. Tábor 22.7. cyklovýlet, zahradní party Ždár 23.7. odjezd na Šumavu, cestou lanový park Libín 24.7., 25.7. NP Šumava 26.7. odjezd na letiště

 • 29. 5. 2023, 19-21 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Paní Andrea Žáková, pan Jakub Šimoník: Pan Šimoník, jednatel společností ZEVO Písek a Odpady Písek a paní Andrea Žáková, ředitelka písecké teplárny si připravili přednášku na téma využití tepla z odpadů v teplárně. Informovali nás o objemech odpadů, které generuje Písek a okolí, na skládku do Smrkovic se vozí i odpad ze Strakonic. Od roku 2030 není povoleno skládkování, proto je třeba s odpady pracovat jinak. Dobrým řešením z hlediska jejich využití je výstavba spalovny odpadů, která by vytvářela teplo pro obyvatele sídlišť, veřejné budovy... Bohužel ne všemi obyvateli Písku je tato možnost přijímána pozitivně. Problém nastane ve chvíli, kdy nebude možné spalovat uhlí a žádná dostatečně velká a smysluplná alternativa se nenabízí.

 • 22. 5. 2023, 19-21 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Cameron Pegley: Cameron si pro nás připravil přednášku na téma korunovace krále Charlese III. Doprovodil ji ochutnávkou typického britského pokrmu Marmite. Jedná se o pomazánku z kvasnicového extraktu, který vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva. Pomazánka rozděluje spotřebitele na dva tábory. První ji milují, druzí nenávidí. Cameron měl moc hezkou prezentaci ke korunovaci krále Charlese III. (Karla III.). Bylo to velmi přijemné setkání s Cameronem, kterému nechyběl humor.

 • 15. 5. 2023, 19-20,30 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  pan Michal Čapek, starosta Města Písek: Pan Michal Čapek nás navštívil v klubu s tím, že nám představil své záměry ohledně priorit pro Město Písek. Bylo to moc příjemné povídání s představitelem Města.

 • 24. 4. 2023, 18.30-20 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Danuška Pretschnerová: Danuška si pro nás připravila přednášku o Sestře Elišce Pretschnerové. Sestra Eliška byla obyčejná žena, ze které vyjadřovala neobyčejnost. Byla prostá, a přitom v ní bylo cosi ohromně bohatého. Ať už v jednání, vztazích nebo činnosti. Byla prostá a zároveň bohatá, normální a přitom výjimečná. Blahořečení Sestry Elišky započalo 1. června 2001. Dana je se Sestrou Eliškou propojena přes manželovu stranu na úrovni prarodičů.

 • 17. 4. 2023, 19-20 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Václav Kalina: Vašík si pro nás připravil výstupy z PETS, který se uskutečnil 8.3.2023 v Olomouci. Největší pozornost je věnována počtu členů v našem distriktu. Bohužel se členská základna zmenšuje a začíná být obava, aby náš počet neklesl pod 1 000 členů v rámci distriktu 2240.

 • 3. 4. 2023, 19-20,30 - Pravidelné setkání

  Přednáška

  Cheno, Gina, Artus - výměnní studenti: Cheno nám představila Kolumbii, Gina Taiwan, Artus Francii. Všichni měli svoji prezentaci v češtině. S prezentací si dali všichni práci a bylo vidět, jak jim záleží na tom, aby odprezentovali svoji zemi co nejlépe.