RC Praga Ekumena - profil klubu

O klubu

Motto klubu
Be a Gift to the World - Buď darem světu

Rotary klub Praga Ekumena

Vznik Rotary klubu Praga Ekumena, z. s. byl iniciován již v r. 2004, oficiální činnost pak klub zahájil v II. polovině r. 2006. Pro symbol klubu byl vybrán pták Phoenix, jakoby předurčil nezlomnost budoucí sice malé, ale sepjaté přátelské skupiny, která se postupně rok od roku rozrůstá, do letošního počtu 14 aktivních členů (2018). Charakteristikou klubových  meetingů  a všech našich projektů je radost ze setkání a dobrá zábava spojená s chutí aktivně pomáhat.  Motto klubu: „V mládeži je naše budoucnost“. Spolupracujeme s dalšími pražskými kluby a čtyři z našich členů pracují v Distriktním výboru výměny mládeže.

Hlavním zaměřením RC PE je podpora mládeže, služba nemocným - především naše dlouhodobá podpora Hospice DUHA v Hořicích v Podkrkonoší (od r. 2010), podpora Nadace pro transplantace kostní dřeně v Plzni a programu RI Polio Plus Now, jakož i podpora dětí a matek v rámci sociálních projektů. Ve svých počátcích RC PE pořádal každoroční Rotariánské podzimní Knihobraní  (2009 – 2012), jednalo se o společenské večery se zajímavými hosty, spojené s prodejem knih. Z výtěžku byl věnován mimo jiné jednorázový dar 10.000,- spolku Šalamoun.

V oblasti sociálních projektů RC PE v květnu 2015 podpořil částkou Kč 200 000,- (7750 EUR) činnost komunitního centra Armády spásy v Praze 5. V dosavadní historii klubu se vedle daru na Svatovítské varhany (2x 110 000 Kč) jedná o nejvyšší jednorázový dar. Klub rovněž podpořil vzdělávání 10 studentů ze sociálně slabých rodin (ZŠ Plaňany, okr. Kolín), přispěl na školní obědy žákovi ZŠ Filosofská, a finančně  podpořil žákyni ZŠ U Krčského lesa částkou 13 500 Kč. NNO Dobré víly dětem přispěl klub 8000 Kč na výcvik v autoškole studentovi ze sociálně slabé rodiny a 1000 Kč na výcvik psího asistenta pro děti z dětských domovů.

Mezi nejvýznamnější charitativní akce, které klub organizoval, patří zejména:

 • 2013: Rotariánská módní přehlídka z dílny přední české návrhářky Ivany Follové „V rytmu sushi“ pořádaná ve spolupráci s IWAP Praha v Clam-Gallasově paláci. Modelkami byly členky pražských Rotary klubů, manželky a kamarádky jejich členů a členky Mezinárodního klubu žen – IWAP (výtěžek 21 357 Kč).
 • 2015: Mezinárodní rotariánský společensko-charitativní večer „Prague Rotary Rendezvous“ s hojnou účastí zahraničních rotariánů – účastníků týdenního pobytu v ČR s výtěžkem 200.000 Kč.
 • 2016: Již druhý tématický večer „Procházka košer kuchyní“ s odkazem na zvyky  Židů v Čechách a na Slovensku – uspořádal RC PE ve spolupráci s Radou Lóže B’nai B’rith Renaissance. Prohlídka Staronové synagogy a následná degustační večeře se konala na Židovské radnici s výtěžkem 26 885 Kč. První ročník akce se zde konal v r. 2013.
 • 2017: Charitativní večer v budově Arcibiskupství pražského na pražském hradě za účasti 170 hostů z celého Distriktu 2240, z výtěžku akce bylo věnováno 110 000 Kč na zakoupení a stavbu Svatovítských varhan Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.
 • 2018: Druhý charitativní večer spojený s ochutnávkou vína vinařství Tanzberg Vladimíra Železného v Galerii Zlatá husa v Praze a s prohlídkou galerijních exponátů s výtěžkem 20 331 Kč (první večer proběhl v r. 2015).
 • 2019: Druhý charitativní večer v budově Arcibiskupství pražského na pražském hradě za účasti 205 hostů – rotariánů i nerotariánů zaznamenal velký úspěch. Z výtěžku akce bylo věnováno 110 000 Kč na zakoupení a stavbu Svatovítských varhan Nadačnímu fondu Svatovítské varhany, dále 20 00 Kč Hospici DUHA v Hořicích, 10 000 Kč na podporu organizace Distriktní konference 2240 v Praze na Žofíně a 10 000 Kč NNO Dobré víly dětem na letní tábor a výlet dětí do Londýna.
 • 2019: V pořadí třetí tématický večer ve spolupráci s pražskou Židovskou obcí proběhne v září 2019. Tato zcela vyprodaná akce pro 60 platících hostů zahrnuje varhanní koncert v Jeruzalémské synagoze, přejezd busem do Maiselovy ulice, kde na židovské radnici bude podávána večeře o min. pěti chodech a s ochutnávkou košer vín. Výtěžek půjde na opravu varhan v Jeruzalémské synagoze na Praze 1.

Mezi jiným, klub v posledních letech poskytoval finanční pomoc na následující akce s mezinárodním dopadem:

 • 2011: Charitativní večer na podporu Japonska postiženého tragickým zemětřesením – pořádal RC PE spolu s IWAP Praha v paláci Žofín s výtěžkem 62 000 Kč.
 • 2013: podpora projektu Veselé třídy v Malawi částkou 14 500 Kč prostřednictvím boNGO o. s.
 • 2015: příspěvek na zakoupení ShelterBoxu v hodnotě 25 000 Kč na pomoc zemětřesením zničeného Nepálu
 • 2016: podpora projektu Český les v Izraeli (výsadba 20 stromků) věnováno Židovskému národnímu fondu Kč 7000,-
 • 2018: Finanční příspěvek 800 USD/16800 Kč v rámci Globálního grantu sesterského RC Košice Classic pro projekt čistička odpadových vod a úpravna vody v Centru sociálních služeb Jasiňa, Ukrajina.

Služba mládeži má v našem klubu velkou tradici:

Čtyři z našich členů se aktivně podílejí na klubové i distriktní úrovni (YEO Katka Dušková) na tomto projektu, a to již od roku 2013. Do II. poloviny 2019 jsme vyslali do všech koutů Země na dlouhodobé i krátkodobé pobyty 16 studentů a poskytli na rok zázemí 12 zahraničním studentům. 

Členové RC PE udržují přátelské styky s Rotary kluby v USA, Portugalsku, Německu, Velké Británii, Švédsku a Litvě.