RC Praga Ekumena - činovníci

Prezident

Ing. Kateřina Ullmannová

Sekretář

Ing. Petr Pojer

Výkonný sekretář

Ing. Kateřina Ullmannová

Pokladník

Ing. Hana Batelková

Služba mládeži

Mgr. Kateřina Dušková

Služba mládeži

Martin Ježek

Služba mládeži

Ing. Adéla Trsková-Macháčková

Služba mládeži

Ing. Kateřina Ullmannová

PR a správa webu

Ing. Petr Pojer

Rozvoj členské základny

Ing. Petr Pojer

The Rotary Foundation

Ing. Kateřina Ullmannová