RC Telč - profil klubu

O klubu

     Klub převzal Chartu RI (téměř na den přesně po roce od své zakládací schůze) 6.5.2006. Profiluje se jako klub "venkovský", jeho členové bydlí, či působí v regionu nebo mají k Telči osobní vřelý vztah.
Byť jde o klub nepočetný, pořádá pravidelně již několik let předvánoční prodej punče na historickém telčském náměstí, spolupracuje s kluby v Jihlavě a Třebíči na pořádání letních campů pro mládež z celé Evropy, naposledy v roce 2017.
Vyslal již několik studentů telčkého gymnázia na zahraniční kempy, další se zúčastnili jako "Junior ambasador" stáží na velvyslanectví USA v roce 2009, 2011 a 2016. Dvě studentky vyslané klubem absolvovaly roční výměnný pobyt - v USA a v Bolívii. Samozřejmě recipročně klub zajistil roční pobyt americké studenty u nás se studiem na telčském gymnáziu.
V roce 2008 začal podporovat studenta houslí brněnské konzervatoře Marca Čaňa a ve spolupráci s Klubem přátel hudby proběhly v září 2008, dále 2009, 2010 a 2012 jeho úspěšné koncety, m.j. v rámci Francouzsko-české hudební akademie v Telči. Tradiční a veřejnosté oblíbené jsou již i akce "Květinové vazby", ať již jarní či adventní. Klub o sobě dal vědět veřejnosti i pořízením dětských bezpečnostních refklexních vest, které užívají předškoláci v Telči i okolních mateřských školách. Každoročně rovněž pořádá závěrečný golfový turnaj rotariánské šňůry na hřišti Šiškův mlýn u Telče, v roce 2021 již 7. ročník.

V roce 2021 klub iniciaval a spolu s několika přáteli rotariány- golfisty, kteří přešli z RC Prague International a dalšími osobnostni, které doposud rotariány nebyli, společně založili satelitní klub Prag Golf NGW. Tento náš satelitní klub se schází v Praze

- viz klubový odkaz:

RC Telč - satelitní klub Prague Golf - profil klubu | Rotary 2240

Klubová vlajka
Klubová vlajka