Naše projekty

Hodnota uskutečněných projektů

185 152 515 CZK ~ 7 204 378 EUR

Monitor životních funkcí PHILIPS
1. 5. 2004 | Třebíč

Monitor životních funkcí PHILIPS

Monitor pro sledování životních funkcí novorozenců

Záchrana lesů v Bílých Karpatech
1. 4. 2004 | Kroměříž
Pomoc tělesně potiženým sportovcům z OA Jánské L.
1. 4. 2004 | Trutnov

Pomoc tělesně potiženým sportovcům z OA Jánské L.

U příležitosti výsadby stromu 100 let trvání Rotary hnutí se uskutečnila dne 25. 4. 2004 v Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních beseda se studenty, pedagogy a zaměstnanci OA.

1. 4. 2004 | Praha City

LETNÍ TÁBOR (2)

Letní tábor jsme uspořádali s partnerským bavorským RC. Přivítali jsme 16 mladých lidí ze 14 zemí celého světa. Po pobytu v ČR si je převzali němečtí kolegové.

1. 1. 2004 | Jihlava

Matching Grant No. 52878

Matching Grant No. 52878

1. 1. 2004 | Jihlava

Manuální dílny

Předání finančního daru v hodnotě 54.800,- Kč Pomocné škole pro žáky s více vadami Jihlava na provoz manuálních dílen.

1. 1. 2004 | Praha

Obnova Tater

10000 Kč na obnovu Tater

1. 1. 2004 | Praha

Pomoc po zemětřesení v Japonsku

5000 USD obětem zemětřesení v Japonsku.

1. 1. 2004 | Košice
1. 1. 2004 | Hradec Králové

Tmavomodrý večer-3.ročník

Finanční dar jako výnos z 3. ročníku Tmavomodrého večera Mateřské škole pro zrakové postižené

1. 1. 2004 | Hradec Králové

Tmavomodrý večer-3. ročník

Finanční dar jako výnos z 3. ročníku Tmavomodrého večera Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Hradec Králové

1. 1. 2004 | Hradec Králové

Potravinová banka Vysoké Mýto

Finanančí dar Potravinové bance Vysoké Mýto