Naše projekty

Hodnota uskutečněných projektů

185 945 694 CZK ~ 7 235 241 EUR

1. 1. 2004 | Praha

Obnova Tater

10000 Kč na obnovu Tater

1. 1. 2004 | Praha

Pomoc po zemětřesení v Japonsku

5000 USD obětem zemětřesení v Japonsku.

1. 1. 2004 | Hradec Králové

Tmavomodrý večer-3.ročník

Finanční dar jako výnos z 3. ročníku Tmavomodrého večera Mateřské škole pro zrakové postižené

1. 1. 2004 | Hradec Králové

Tmavomodrý večer-3. ročník

Finanční dar jako výnos z 3. ročníku Tmavomodrého večera Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých Hradec Králové

1. 1. 2004 | Hradec Králové

Potravinová banka Vysoké Mýto

Finanančí dar Potravinové bance Vysoké Mýto

1. 12. 2003 | Most

Oprava Domu s pečovatelskou službou

Město Terezín patřilo mezi povodněmi nejvíce postižené obce v labském údolí. Veřejnými prostředky a sbírkami nemohly být do konce roku 2003 pokryty všechny potřeby.

1. 11. 2003 | Most

Oprava kotelny a topného systému

Záplavy v r. 2002 na Ohři a Labi způsobily přívalové deště na Šumavě a v Krušných horách. K postiženým obcím patřila i Hora Svaté Kateřiny na náhorní planině Krušných hor. Vichřice poškodila střechu školy a prudký déšť vyplavil sklepy.

1. 11. 2003 | Jičín - Nymburk

11. Benefiční ples

11. Benefiční ples konaný v Hotelu Košíček v Prachovských skalách. Výtěžek z plesové tomboly ve výši 40.000 Kč byl věnován Ústavu siciální péče v Milovicích

Pomoc postiženým při zápavách v  r. 2003
25. 8. 2003 | Ostrava

Pomoc postiženým při zápavách v r. 2003

Finanční sbírka mezi členy Rotary klubu Ostrava přispěla na opravu tělocvičny ZŠ Hořín.

1. 7. 2003 | Olomouc

Podpora rozvoje Muzea řemesel v Konici

Podpora rozvoje Muzea řemesel v Konici v letech 2003 až dosud.

1. 7. 2003 | Most

Oprava a vybavení truhlářské dílny

Povodně v údolí Labe v srpnu 2002 způsobily škody na nově budovaném domově pro mentálně postižené mladé lidi, který měl být v září 2002 zprovozněn. Pro opravu a vybavení vedlejších objektů (dílen, skladů) nebyly získány zdroje.

1. 6. 2003 | Most

Oprava dvora a postavení venkovního posezení

Po úspěšném ukončení projektu opravy Domu s pečovatelskou službou v Mlékojedech poškozeného povodní v roce 2002 se švýcarští partneři rozhodli poskytnout další prostředky, které získali sbírkami během r. 2003.