Naše projekty

Hodnota uskutečněných projektů

185 152 515 CZK ~ 7 204 378 EUR

1. 1. 2002 | Jihlava

Povodně 2002

Předání  25.000,- Kč na povodněmi postihnuté oblasti

1. 1. 2002 | Jihlava

Oxfordská kolej

Zaplacení kolejí v Anglii Oxford univerzita pro studenta P.Pazderku v hodnotě 41.500,- Kč

1. 1. 2002 | Trutnov

Pomoc Dětskému domovu v Broumově

Mezinárodní spolupráci Rotary klubů dokumentoval člen RC Trutnov holanďan Louis van Emmerik, když přes spřátelený klub v Haagu zajistil shromážďění a přivezení 70 balíků kvalitního oblečení, hraček a také PC z Holandska a tento dar byl předán Dětskému domovu v Broumově.

1. 1. 2002 | Praha

Pomoc obětem povodní

Pomoc obětem povodní 1,86 mil. Kč ( s účastí RC Kyoto-Rakuchu, RC Taipei, RC Nürenberg-Neumarkt)

1. 1. 2002 | Praha

Architektonické památky

Obnova architektonických památek na Šumavě za 1,5 mil. Kč (se spoluúčasti německých a rakouských RC)

1. 1. 2002 | Praha

Soutěž mladých hudebníků

Spolufinancování šesti soutěží mladých hudebníků z Prahy, Norimberku a Lyonu.

1. 1. 2002 | Hradec Králové

Tmavomodrý večer-2. ročník

Finanční dar jako výnos z 2. ročníku Tmavomodrého večera Mateřské škole pro zrakové postižené

1. 1. 2002 | Hradec Králové
1. 11. 2001 | Jičín - Nymburk

9. Benefiční ples

9. Benefiční ples konaný v Hotelu Košíček v Prachovských skalách. Výtěžek z plesové tomboly ve výši 40.000 Kč byl věnován Mateřské škole Na Větrově v Jičíně

1. 10. 2001 | Most

Spolufinancování mikulášských

Spolufinancování tradičních předvánočních setkání představitelů Města Most, firmy Stein s.r.o. a RCM. Z finančních příspěvků byly zakoupeny dárky dle doporučení vedení DD v Mostě.

NÁKUP svahové sekačky pro Sdružení Neratov
1. 1. 2001 | Trutnov

NÁKUP svahové sekačky pro Sdružení Neratov

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem.