Naše projekty

Hodnota uskutečněných projektů

185 868 594 CZK ~ 7 232 241 EUR

1. 11. 2001 | Jičín - Nymburk

9. Benefiční ples

9. Benefiční ples konaný v Hotelu Košíček v Prachovských skalách. Výtěžek z plesové tomboly ve výši 40.000 Kč byl věnován Mateřské škole Na Větrově v Jičíně

1. 10. 2001 | Most

Spolufinancování mikulášských

Spolufinancování tradičních předvánočních setkání představitelů Města Most, firmy Stein s.r.o. a RCM. Z finančních příspěvků byly zakoupeny dárky dle doporučení vedení DD v Mostě.

1. 1. 2001 | Jihlava

Matching Grant No. 13558

Matching Grant No. 13558

1. 1. 2001 | Jihlava

Kopírovací stroj

Zakoupení kopírovacího stroje v hodnotě 37.820,- Kč pro Mateřskou školu se speciálními třídami v Jihlavě.

NÁKUP svahové sekačky pro Sdružení Neratov
1. 1. 2001 | Trutnov

NÁKUP svahové sekačky pro Sdružení Neratov

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné společenství lidí, kteří se chtějí podílet na obnovení poutního místa smíření v Neratově tím, že přispějí k výstavbě, vybavení a provozování sociálních, charitativních, event. zdravotnických zařízení, která budou sloužit potřebným lidem.

1. 1. 2001 | Hradec Králové

Finanční dar Nadaci SANQUIS

Finanční dar Nadaci SANQUIS

1. 1. 2001 | Hradec Králové
1. 1. 2001 | Hradec Králové

Tyfloservis-vybavení instruktážního střediska

Tyfloservis-vybavení instruktážního střediska. Matching Grant 13739 s RC Berkeley/USA

1. 1. 2001 | Hradec Králové

Nadace Viktora Strabergera

Finanční dar Nadaci Viktora Strabergera

1. 1. 2001 | Most

Rekonstrukce kuchyně Dětského

Rekonstrukce a modernizace kuchyně Dětského domova v Mostě, která již neodpovídala normám. Byly provedeny stavební úpravy a náhrada technologie a kuchyňského zařízení dle aktuálních požadavků. Kuchyň slouží pro výrobu cca. 100 jídel denně.

1. 11. 2000 | Jičín - Nymburk

8. Benefiční ples

8. Benefiční ples pořádaná v Hotelu Košíček v Prachovských skalách, Výtěžek plsové tomboly ve výši 40.000 Kč byl věnován Dětskému domovu v Milovicích.