Naše projekty

Hodnota uskutečněných projektů

183 237 505 CZK ~ 7 129 864 EUR

1. 1. 1998 | Jihlava
Vypalovací pícka
1. 1. 1998 | Poděbrady

Vypalovací pícka

Handicap centru Srdce v Poděbradech jsme přispěli na nákup vypalovací keramické pícky.

1. 1. 1998 | Hradec Králové

Dar obci Skuhrov nad Bělou po povodni 1997

Finanční dar předaný starostovi obce Skuhrov nad Bělou na odstra¨nění nsledků povodně v červenci 1997 - bylo použito na znovuvybudování sportovišť.

1. 1. 1998 | Hradec Králové

Sluneční dům

Největší projekt zahrnující vybavení Slunečního domu ÚSP chráněnými dílnami. Financování z prostředku klubu, MG5432 za spoluúčasti nizozemského klubu RC Ede.

1. 1. 1998 | Praha

Učebnice školám v Zambii

Učebnice školám v Zambii S RC Chingola 15200 USD.

1. 11. 1997 | Jičín - Nymburk

5. Benefiční ples

5. Benefiční ples pořádaný v Hotelu Košíček v Prachovských skalách. Výtěžek z plesové tomboly ve výši 40.000 Kč byl věnován  Stacionáři ve Rváčově

Povodně 1997
12. 8. 1997 | Brno

Povodně 1997

Pomoc postiženým povodní. Nákup vody, potravin a hygienických prostředků. Dodáno prostřednictvím Armády spásy.

10. 7. 1997 | Hradec Králové

Pomoc obětím povodní 1997

Finanční dar Okresnímu povodňovému štábu Hradec Králové

Povodeň 1997 na Moravě
7. 7. 1997 | Ostrava

Povodeň 1997 na Moravě

Oběti a velké škody na majetku přinesla ničivá povodeň, která v červnu 1997 postihla velkou část Moravy a Východních Čech.

Dejte šanci dětem ulice
1. 7. 1997 | Praha City

Dejte šanci dětem ulice

První projekt, který jsme realizovali už v době zakládání klubu. Je to preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež a oběti obchodování s lidmi.

1. 6. 1997 | Olomouc
1. 2. 1997 | Most

Rekonstrukce a modernizace kuc

Stavební rekonstrukce kuchyně a instalace moderních technologií byla vyvolána novými hygienickými a bezpečnostními předpisy. Klášter ve své kampani vyzval k finanční podpoře projektu různé subjekty. Nabídka přišla z benediktýnského kláštera v Tholey a RC Neunkirchen v Sársku/D. RCM byl požádán o koordinaci projektu a o technický a finanční dohled.