Environmentální projekt

1. 2. 2021 | Most
Ani v novém roce v RAC Most nezahálíme a připravujeme nový projekt, který se bude lišit od všech stávajících. Na fotce vidíte vodní tok Bílinu, jehož historie byla protkána negativními jevy a my jsme se letos rozhodli zapojit do výzvy Rotary a přicházíme s environmentálním projektem v součinosti s Povodím Ohře.